Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos Informatikos ir projektų valdymo skyrius, e. pastas ecli@justice.sk

Šalies kodas

Slovakijos Respublikos kodas – [SK]

Nacionalinio ECLI kodo sudarymas

ECLI sudaromas priėmus teismo sprendimą. ECLI numerį turi tik po 2011 m. liepos 25 d. priimti teismų sprendimai. Jei iki 2011 m. liepos 25 d. priimtas sprendimas apskųstas po 2011 m. liepos 25 d., šis sprendimas ir vėlesni šioje byloje priimti sprendimai taip pat bus pažymėti ECLI..

Slovakijos Respublikos ECLI kodo pavyzdys:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = teismo santrumpa

2011 = metai

0123456789 = IČS (bylos numeris)

123 = byloje priimto sprendimo serijos numeris

Paskutinis naujinimas: 27/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.