Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) sukurtas tam, kad būtų lengviau užtikrinti teisingą ir vienodą Europos ir nacionalinių teismų sprendimų citavimą. Vienodo formato metaduomenys leis patobulinti teismų praktikos paieškos priemones.

Iki ECLI įdiegimo susirasti reikiamą teismų praktiką buvo sudėtinga ir užimdavo daug laiko. Pavyzdžiui, byla, kurioje A valstybės narės Aukščiausiasis Teismas yra priėmęs sprendimą, svarbi tam tikrai teisinei diskusijai. Ši byla užregistruota įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse teismų praktikos duomenų bazėse, tačiau kiekvienoje jų dokumentas pažymėtas vis kitu identifikatoriumi. Cituojant teismo sprendimą, reikėdavo nurodyti visus šiuos identifikatorius (jei jie apskritai buvo žinomi), kad skaitytojai galėtų susirasti bylą jiems reikalingoje duomenų bazėje. Padėtį dar sunkino tai, kad buvo taikomos skirtingos citavimo taisyklės ir formos. Negana to, norėdami sužinoti, ar šis Aukščiausiojo Teismo sprendimas (jo santrauka, vertimas ar pranešimas apie jį)– paskelbtas, naudotojai turėdavo patikrinti visas duomenų bazes. Įdiegus ECLI sistemą, pakanka atlikti vieną užklausą vienoje paieškos sąsajoje nurodant tik vieną identifikatorių – sprendimas surandamas visose sistemoje dalyvaujančiose nacionalinėse ir tarptautinėse duomenų bazėse.

Stiprinant nacionalinių teismų vaidmenį taikant ES teisę ir užtikrinant jos vykdymą, tampa vis svarbiau greitai susirasti kitų valstybių narių teismų sprendimus. Kitų valstybių narių teismų sprendimų paieška ir citavimas labai pasunkėja dėl skirtingų nacionalinės teismų praktikos identifikavimo sistemų, citavimo taisyklių ir sprendimą apibūdinančių techninių rodiklių.

Kad šie skirtumai būtų panaikinti, ir taptų paprasčiau susirasti bei cituoti nacionalinių, užsienio ir Europos teismų praktiką, Europos Sąjungos Taryba pasiūlė valstybėms narėms ir ES institucijoms įdiegti Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI) ir nustatyti būtinuosius teismų praktikos dokumentų metaduomenis.

Pagrindiniai ECLI požymiai

ECLI yra bendras identifikatorius – vienodos, lengvai visose valstybėse narėse ir ES teismuose atpažįstamos formos. Jį sudaro penki privalomi elementai:

  • ECLI: Europos teismų praktikos identifikatoriaus ženklas;
  • šalies kodas;
  • sprendimą priėmusio teismo kodas;
  • sprendimo priėmimo metai;
  • eilės numeris iš 25 raidžių ir skaitmenų, kurio formą nustato kiekviena valstybė narė. Taškus naudoti galima, bet kitų skyrybos ženklų – ne.

Šie elementai atskiriami dvitaškiu. Galimas (neegzistuojantis) ECLI pavyzdys:

ECLI:NL:HR:2009:384425 – 2009 m. Nyderlandų (NL) Aukščiausiojo Teismo (HR) sprendimas Nr. 384425.

Metaduomenys

Kad suprasti ir susirasti teismų praktiką būtų lengviau, kiekviename teismo sprendimą skelbiančiame dokumente turėtų būti pateikiami šioje dalyje nurodyti metaduomenys. Šie metaduomenys turėtų būti aprašyti vadovaujantis Dublino pagrindinių metaduomenų iniciatyvoje nustatytais standartais.

Tarybos išvadose dėl ECLI aprašoma, kokie metaduomenys gali būti naudojami.

ECLI koordinatorius

Kiekviena ECLI sistemą įdiegusi valstybė narė turi paskirti vyriausybinę ar teisminę instituciją, kuri bus nacionalinis ECLI koordinatorius. Nacionalinis koordinatorius sudaro sistemoje dalyvaujančių teismų kodų sąrašą, paskelbia eilės numerio sudarymo tvarką ir kitą ECLI sistemos veiklai svarbią informaciją. ES ECLI koordinatorius yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Kiekviena valstybė narė pati sprendžia, ar naudotis ECLI sistema ir kaip – pavyzdžiui, ar ji bus taikoma jau anksčiau padarytiems įrašams, kiek teismų ją taikys (pvz., tik Aukščiausiasis ar visi teismai) ir pan.

Europinis ir tarpvalstybinis aspektai

Spustelėję ES ar nacionalinę vėliavėlę puslapio dešinėje rasite informacijos apie tai, kaip Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos patentų tarnyba diegia ECLI sistemą.

Pagal Tarybos išvadose Europos Komisija parengė daugiakalbę ECLI paieškos sistemą, kuria naudodamiesi vartotojai gali rasti teismų sprendimų, iš šios teismų praktikos leidėjams, kurie įgyvendino ECLI standartą ir suteikė mums galimybę jais naudotis.

ECLI skaitytuvas taip pat pateikiamas svetainėje https://e-justice.europa.eu/ecli/ – įvedus bet kokį ECLI bus parodyti atitinkami ECLI metaduomenys (jei jų yra). Pavyzdžiui, įvedus https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 būtų tiesiogai pateikti sprendimo ECLI:NL:HR:2016:764 metaduomenys.

Valstybių narių puslapiai

Valstybių narių puslapiuose galite rasti šios informacijos:

  • ar valstybėje narėje jau įdiegta ECLI ir metaduomenų sistema;
  • jei ne, ar ketinama ją įdiegti;
  • jei taip, informacijos apie teismų kodus, formatavimo taisykles, metaduomenis ir kt.;
  • kas yra nacionalinis ECLI koordinatorius.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.