Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Valsts ECLI koordinators

Federālā kanceleja

e-Pārvalde – Programmu un projektu vadība (Departments I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Vīne

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Faksa Nr.: (+43 1) 53109/204211

E-pasts: helmut.weichsel@bka.gv.at

Valsts kods

Austrijas valsts ECLI kods ir: [AT]

Valsts ECLI izveidošana

ECLI tiek piešķirts, internetā publicējot zemāk uzskaitīto tiesu un iestāžu nolēmumus:

  • Konstitucionālā tiesa (Verfassungsgerichtshof)
  • Augstākā tiesa (Oberster Gerichtshof) un citas tiesas
  • Federālā administratīvā tiesa (Bundesverwaltungsgericht)
  • Federālā nodokļu tiesa (Bundesfinanzgericht)
  • Reģionālās administratīvās tiesas (Landesverwaltungsgerichte)
  • Datu aizsardzības iestāde (Datenschutzbehörde)
Lapa atjaunināta: 16/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.