Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

ECLI valsts koordinators

Federālā valsts tieslietu dienesta centrālo pakalpojumu nodaļa (Saite atveras jaunā logāSPF JusticeSaite atveras jaunā logāinfo@just.fgov.be) darbojas kā Beļģijas valsts koordinators.

Valsts kods

Beļģijas valsts ECLI kods: [BE]

Valsts ECLI izveidošana

ECLI indeksācija tika aktivēta 2017. gadan oktobrī.
Judikatūra:

  • Kasācijas tiesa,
  • Apelācijas tiesas,
  • Darba tiesas (Cour du travail/Aarbeidshof):
  • Pirmās instances tiesas,
  • Komerctiesas,
  • Darba tribunāli (Tribunal du travail/Arbeidsrechtbank):

reģistrēti Saite atveras jaunā logāJUPORTAL – Beļģijas judikatūras publiskajā datubāzē, kas ir pieejama arī, izmantojot ECLI meklētājprogrammu.

ECLI numuru veido šādi elementi: ECLI:BE:[tiesas kods]:[lēmuma gads]:[identifikācijas numurs]

Parastais numurs sastāv no divām daļām, starp kurām ir punkts:

  • “lēmuma veida” kods:

ARR – spriedumi/lēmumi,
CONC – valsts ministriju konstatējumi,
DEC – tiesas nolēmumi,
ORD – rīkojumi,
AVIS – atzinumi.

  • identifikācijas numura.

Līdz 2019. gada novembra vidum šis identifikācijas numurs sastāvēja no lēmuma datuma GGGGMMDD (gads-mēnesis-diena), kam sekoja punkts un kārtas numurs.

Kopš 2019. gada novembra vidus Kasācijas tiesas spriedumu un atzinumu identifikācijas numurā ir iekļauta arī informācija par palātu, kura izskatīja lietu. Identifikācijas numurs ir GGGGMMDD (gads-mēnesis-diena), kam seko punkts, palātas kods, punkts un kārtas numurs.

Kasācijas tiesas prokurora secinājumu pilns ECLI numurs lietā, kurā 2010. gada 6. maijā pasludināts spriedums, ir šāds: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Piemēram, Kasācijas tiesas 2020. gada 30. oktobra sprieduma pilns ECLI numurs ir šāds: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Ja jūs meklējat nolēmumu un jau zināt ECLI numuru, jūs varat tieši piekļūt konkrētajai lapai ar detalizētu informāciju par nolēmumu, izmantojot šādu URL: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

Piemēram, turpmāk minētajās adresēs atrodamas detalizētas lapas ar piešķirto ECLI numuru piemēriem:

Saite atveras jaunā logāhttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Saite atveras jaunā logāhttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Tiesas kods:

Beļģijai ir liels skaits tiesu kodu. Beļģijas tiesu kodu saraksts atrodams pievienotajā tabulā PDF (276 Kb) EN.

Beļģijas tiesu sistēma tika reorganizēta 2014. gada 1. aprīlī. Pievienotajā tabulā atspoguļoti tiesu nosaukumi pirms un pēc 2014. gada 1. aprīļa reformas.

Lapa atjaunināta: 23/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.