Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

ECLI valsts koordinators

ECLI valsts koordinators ir:

Augstākā tiesu padome
Ul. Ekzarh Yosif 12,
Sofija 1000,
Bulgārija

Tīmekļa vietne: http://www.vss.justice.bgvss@vss.justice.bg

Valsts kods

Bulgārijas valsts kods ir: BG

Valsts ECLI izveidošana

ECLI identifikators tiek izveidots par katru tiesas lēmumu, ko publicē judikatūras centrālajā tīmekļa saskarnē (https://legalacts.justice.bg/). Portālu uztur Bulgārijas ECLI koordinators – Augstākā tiesu padome. ECLI sintakse ir noteikta septītajā nodaļā 2017. gada 16. marta Noteikumos Nr. 4 par tiesas dokumentu reģistru uzturēšanu, glabāšanu un piekļuvi tiem.

ECLI sastāv no šādiem elementiem:

saīsinājums “ECLI”

valsts kods “BG”

tiesas kods, kas sastāv no divām daļām:

 • tiesas veids (divi lielie burti):
  • “CC” ir Konstitucionālā tiesa
  • “SC” ir Augstākā kasācijas tiesa
  • “SA” ir Augstākā administratīvā tiesa
  • “PA” ir Specializētā apelācijas krimināltiesa
  • “PC” ir Specializētā krimināltiesa
  • “MA” ir Specializētā militārā apelācijas tiesa
  • “MC” ir Militārās tiesas
  • “AP” ir apelācijas tiesas
  • “AD” ir administratīvās tiesas
  • “DC” ir provinces tiesas
  • “RC” ir rajona tiesas
 • Tiesas kods (trīs cipari):
  • “000” ir Konstitucionālās tiesas kods
  • “001” ir Augstākās kasācijas tiesas kods
  • “002” ir Augstākās administratīvā tiesas kods
  • Visu pārējo tiesu kodi ir noteikti 9. pielikumā Noteikumos par tiesu administrāciju[1]
 • Piemēri:
  • “CC000” ir Konstitucionālās tiesas kods
  • “SC001” ir Augstākās kasācijas tiesas kods
  • “SA002” ir Augstākās administratīvā tiesas kods
  • “AP500” ir Plovdivas Apelācijas tiesas kods
  • “DC530” ir Plovdivas provinces tiesas kods
  • “RC533” ir Plovdivas Rajona tiesas kods
 • Visu tiesu kodi, ko izmanto kā ECLI trešo elementu, ir uzskaitīti 1. tabulā.

Tiesas lēmuma gads “GGGG” formātā.

Tiesas lēmuma numurs sastāv no četriem apakšelementiem, pēdējo no pirmajiem trīs atdala ar punktu.

 • Četri cipari norāda lietas gadu.
 • Divi cipari norāda lietas veida kodu. Šie kodi ir noteikti 80. panta 2. punktā Noteikumos par tiesu administrāciju – skatīt 2. tabulu.
 • Piecu ciparu lietas numurs attiecīgajā gadā.
 • Trīs ciparu numurs tiesas lēmumam konkrētajā lietā.

Bulgārijas tiesas lēmuma ECLI indikatora piemērs:

ECLI:BG:DC530:2017:20160100630.001

BG = Bulgārija

DC530 = Plovdivas provinces tiesa

2017 = Lēmuma gads

20160100630.001 = Plovdivas provinces tiesas pirmais lēmums pirmajā instancē civillietā Nr. 630 2016 gadā.

Saistītas saites

https://legalacts.justice.bg/ – Centrālā tīmekļa saskarne judikatūras publicēšanai

http://www.vks.bg/ – Augstākās kasācijas tiesas tīmekļa vietne

http://www.sac.government.bg – Augstākās administratīvās tiesas tīmekļa vietne

______________________________

1 Tiesu kodi “000”, “001” un “002” nav iekļauti Noteikumu par tiesu administrāciju 9. pielikumā, jo noteikumi neattiecas uz Konstitucionālo tiesu, Augstākās kasācijas tiesu un Augstāko administratīvo tiesu.

1. tabula – Tiesu kodi

Kods

Tiesa

CC000

Konstitucionālā tiesa

SC001

Augstākā kasācijas tiesa

SA002

Augstākā administratīvā tiesa

AP100

Sofijas apelācijas tiesa

PA101

Specializētā apelācijas krimināltiesa

PC105

Specializētā krimināltiesa

DC110

Sofijas pilsētas tiesa

RC111

Sofijas rajona tiesa

DC120

Blagojevgradas provinces tiesa

RC121

Blagojevgradas rajona tiesa

RC122

Gotse Delčevas rajona tiesa

RC123

Petričas rajona tiesa

RC124

Razlogas rajona tiesa

RC125

Sandanski rajona tiesa

DC130

Vidinas provinces tiesa

RC131

Belogradčikas rajona tiesa

RC132

Vidinas rajona tiesa

RC133

Kulas rajona tiesa

DC140

Vratsas provinces tiesa

RC141

Bjalas Slatinas rajona tiesa

RC142

Vratsas rajona tiesa

RC143

Knežas rajona tiesa

RC144

Kozlodujas rajona tiesa

RC145

Mezdras rajona tiesa

RC146

Orjahovas rajona tiesa

DC150

Kjustendilas provinces tiesa

RC151

Dupricas rajona tiesa

RC152

Kjustendilas rajona tiesa

DC160

Montanas provinces tiesa

RC161

Berkovicas rajona tiesa

RC162

Lomas rajona tiesa

RC163

Montanas rajona tiesa

DC170

Pernikas provinces tiesa

RC171

Breznikas rajona tiesa

RC172

Pernikas rajona tiesa

RC173

Radomiras rajona tiesa

RC174

Tranas rajona tiesa

DC180

Sofijas provinces tiesa

RC181

Botevgradas rajona tiesa

RC182

Elin Pelinas rajona tiesa

RC183

Etropoles rajona tiesa

RC184

Ihtimanas rajona tiesa

RC185

Kostinbrodas rajona tiesa

RC186

Pirdopas rajona tiesa

RC187

Samokovas rajona tiesa

RC188

Svoges rajona tiesa

RC189

Slivnicas rajona tiesa

AP200

Burgas apelācijas tiesa

DC210

Burgas provinces tiesa

RC211

Aitosas rajona tiesa

RC212

Burgas rajona tiesa

RC213

Karnobatas rajona tiesa

RC214

Malko Tarnovas rajona tiesa

RC215

Nesebaras rajona tiesa

RC216

Pomorijas rajona tiesa

RC217

Sredecas rajona tiesa

RC218

Carevas rajona tiesa

DC220

Slivenas provinces tiesa

RC221

Kotelas rajona tiesa

RC222

Nova Zagoras rajona tiesa

RC223

Slivenas rajona tiesa

DC230

Jambolas provinces tiesa

RC231

Elhovas rajona tiesa

RC232

Topolovgradas rajona tiesa

RC233

Jambolas rajona tiesa

AP300

Varnas apelācijas tiesa

DC310

Varnas provinces tiesa

RC311

Varnas rajona tiesa

RC312

Devnjas rajona tiesa

RC313

Provadijas rajona tiesa

DC320

Dobričas provinces tiesa

RC321

Balčikas rajona tiesa

RC322

Generaltoševas rajona tiesa

RC323

Dobričas rajona tiesa

RC324

Kavarnas rajona tiesa

RC325

Tervelas rajona tiesa

DC330

Razgradas provinces tiesa

RC331

Isperihas rajona tiesa

RC332

Kubratas rajona tiesa

RC333

Razgradas rajona tiesa

DC340

Silistras provinces tiesa

RC341

Dulovas rajona tiesa

RC342

Silistras rajona tiesa

RC343

Tutrakanas rajona tiesa

DC350

Targovištes provinces tiesa

RC351

Omurtagas rajona tiesa

RC352

Popovas rajona tiesa

RC353

Targovištes rajona tiesa

DC360

Šumenas provinces tiesa

RC361

Veliki Preslavas rajona tiesa

RC362

Novi Pazaras rajona tiesa

RC363

Šumenas rajona tiesa

AP400

Veliko Tarnovo apelācijas tiesa

DC410

Veliko Tarnovo provinces tiesa

RC411

Veliko Tarnovas rajona tiesa

RC412

Gorna Orjahovicas rajona tiesa

RC413

Elenas rajona tiesa

RC414

Pavlikeni rajona tiesa

RC415

Svištovas rajona tiesa

DC420

Gabrovas provinces tiesa

RC421

Gabrovas rajona tiesa

RC422

Drjanovas rajona tiesa

RC423

Sevlijevas rajona tiesa

RC424

Trjavnas rajona tiesa

DC430

Lovečas provinces tiesa

RC431

Lovečas rajona tiesa

RC432

Lukovitas rajona tiesa

RC433

Tetevenas rajona tiesa

RC434

Trojanas rajona tiesa

DC440

Plevnas provinces tiesa

RC441

Levski rajona tiesa

RC442

Nikopoles rajona tiesa

RC443

Plevnas rajona tiesa

RC444

Červen Brjag rajona tiesa

DC450

Ruses provinces tiesa

RC451

Bjalas rajona tiesa

RC452

Ruses rajona tiesa

AP500

Plovdivas apelācijas tiesa

DC510

Kardžali provinces tiesa

RC511

Ardino rajona tiesa

RC513

Krumovgradas rajona tiesa

RC514

Kardžali rajona tiesa

RC515

Momčilgradas rajona tiesa

DC520

Paradžikas provinces tiesa

RC521

Velingradas rajona tiesa

RC522

Pazardžikas rajona tiesa

RC523

Panagjurištes rajona tiesa

RC524

Pesteras rajona tiesa

DC530

Plovdivas provinces tiesa

RC531

Asenovragas rajona tiesa

RC532

Karlovo rajona tiesa

RC533

Plovdivas rajona tiesa

RC534

Parvomajas rajona tiesa

DC540

Smoļanas provinces tiesa

RC541

Devinas rajona tiesa

RC542

Zlatogradas rajona tiesa

RC543

Madanas rajona tiesa

RC544

Smoļanas rajona tiesa

RC545

Čepelares rajona tiesa

DC550

Stara Zagoras provinces tiesa

RC551

Kazanlakas rajona tiesa

RC552

Radnevo rajona tiesa

RC553

Stara Zagoras rajona tiesa

RC554

Čirpanas rajona tiesa

RC555

Galabovo rajona tiesa

DC560

Haskovo provinces tiesa

RC561

Dimitrovgradas rajona tiesa

RC562

Svilengradas rajona tiesa

RC563

Harmanli rajona tiesa

RC564

Haskovo rajona tiesa

RC565

Ivajlovgradas rajona tiesa

MA600

Militārā apelācijas tiesa

MC610

Sofijas militārā tiesa

MC620

Plovdivas militārā tiesa

MC630

Varnas militārā tiesa (slēgta)*

MC640

Plevnas militārā tiesa (slēgta)*

MC650

Slivenas militārā tiesa

AD701

Sofijas pilsētas administratīvā tiesa

AD702

Sofijas provinces administratīvā tiesa

AD703

Blagojevgradas administratīvā tiesa

AD704

Burgas administratīvā tiesa

AD705

Varnas administratīvā tiesa

AD706

Veliko Tarnovo administratīvā tiesa

AD707

Vidinas administratīvā tiesa

AD708

Vratsas administratīvā tiesa

AD709

Gabrovas administratīvā tiesa

AD710

Dobričas administratīvā tiesa

AD711

Kjustendilas administratīvā tiesa

AD712

Kardžali administratīvā tiesa

AD713

Lovečas administratīvā tiesa

AD714

Montanas administratīvā tiesa

AD715

Pazardžikas administratīvā tiesa

AD716

Pernikas administratīvā tiesa

AD717

Plevnas administratīvā tiesa

AD718

Plovdivas administratīvā tiesa

AD719

Razgradas administratīvā tiesa

AD720

Ruses administratīvā tiesa

AD721

Silistras administratīvā tiesa

AD722

Slivenas administratīvā tiesa

AD723

Smoļanas administratīvā tiesa

AD724

Stara Zagoras administratīvā tiesa

AD725

Targovištes administratīvā tiesa

AD726

Haskovo administratīvā tiesa

AD727

Šumenas administratīvā tiesa

AD728

Jambolas administratīvā tiesa

______________________________

* Varnas un Plevnas militārās tiesas tika slēgtas 2014. gadā. Tomēr šo tiesu kodus izmanto ECLI attiecībā uz tiesu lēmumiem, kas publicēti līdz minētajam datumam.

2. tabula – Lietu veidu kodi

Kods

Lietas veids

01

Pirmās instances civillieta

02

Pirmās instances krimināllieta

03

Notāru lieta

04

Izpildes lieta

05

Otrās instances civillieta

06

Otrās instances krimināllieta

07

Administratīvā lieta

08

Uzņēmumu lieta

09

Komerclieta

10

Otrās instances komerclieta

11

Otrās instances uzņēmumu lieta

Lapa atjaunināta: 08/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.