Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

ECLI valsts koordinators

Augstākā tiesa (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno - Veveří, pasta indekss: 657 37
Czech Republic

Tālrunis: +420 541 593 111
Fakss: +420 541 213 493

Data box ID: kccaa9t

E-pasts: podatelna@nsoud.cz (lūdzam norādīt “ECLI” temata sadaļā)
tīmekļa vietne: https://nsoud.cz/

Kontaktpersonas:

Petra Polišenská, Michal Ježek (no 2022. gada 1. augusta)

Valsts ECLI izveidošana (ECLI sintakse)

Čehijas Republika ECLI identifikatoru ieviesa 2012. gada aprīlī, lai apzīmētu Augstākās tiesas (Nejvyšší soud) spriedumus, un kopš 2014. gada marta identifikatoru izmanto arī Konstitucionālās tiesas (Ústavní soud) spriedumu apzīmēšanai. ECLI identifikatoru pašlaik izmanto augstās tiesas un apgabaltiesas līmenī. Spriedumus var meklēt pēc ECLI identifikatora minēto tiesu tīmekļa vietnēs (Augstākās tiesas spriedumus https://nsoud.cz/ un Konstitucionālās tiesas spriedumus http://nalus.usoud.cz/).

Valsts kods:

[CZ]: Čehijas Republikas valsts kods.

Tiesu kodi

[NS]: Nejvyšší soud (Čehijas Republikas Augstākā tiesa).

[US]: Ústavní soud (Čehijas Republikas Konstitucionālā tiesa).

Čehijas tiesas sprieduma ECLI identifikatora piemērs

ECLI:CZ:NS:2012:[lietas numurs].1

[CZ] valsts kods (CZ – Čehijas Republikas valsts kods);

[NS] spriedumu pieņēmušās tiesas kods (NS – Augstākā tiesa – Nejvyšší soud);

[2012] norāda sprieduma pieņemšanas gadu;

[Lietas numurs] nesatur atstarpes vai domuzīmes; tās aizstāj ar punktu;

skaitlis [1] ir lēmuma kārtas numurs, kas sakrīt ar lietas numuru. Iekļaujot kārtas numuru, tiek nodrošināts, ka ECLI identifikatoru neizmanto, lai apzīmētu vairāk kā vienu konkrētas tiesas taisītu spriedumu noteiktā gadā.

Saistītas saites

https://nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/

Lapa atjaunināta: 28/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.