Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Somija

Somija izmantos Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI) visās Finlex judikatūras datubāzēs, kas ir vienota valsts juridiskās informācijas datubāze.

Saturu nodrošina
Somija

Valsts ECLI koordinators

Valsts ECLI koordinators ir Aki Hietanen Tieslietu ministrijā. E-pasta adrese: finlex@om.fi.

Valsts kods

Somijas valsts kods ir [FI]

Valsts ECLI izveidošana

Somija izmantos Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI) visās Finlex judikatūras datubāzēs, kas ir vienota valsts juridiskās informācijas datubāze. Sākotnēji identifikatoru izmantošana tika testēta judikatūras datubāzēs Somijas Augstākajā tiesā (korkein oikeus) un Augstākajā administratīvajā tiesā (korkein hallinto-oikeus). Identifikatori tiks izmantoti arī datubāzēs apelācijas tiesās (hovioikeudet), administratīvajās tiesās (hallinto-oikeudet) un īpašajās tiesās (erityistuomioistuimet). Spriedumu metadati 2017. gadā tika papildināti ar ECLI metadatiem. Finlex judikatūras datubāzēs jau šobrīd tiek izmantoti Dublin Core Metadata Initiative metadati.

ECLI identifikators tiks arī izmantots Finlex judikatūras doktrīnas datubāzē, kurā iekļautas atsauces uz tiesu lēmumiem no Somijas doktrīnas kopš 1926. gada. Tiesu prakse ietver, piemēram, Somijas Augstākās tiesas, Augstākās administratīvās tiesas, apelācijas tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas spriedumus.

Valsts ECLI izveidošana

Augstākajā tiesā: ECLI:FI:KKO:2017:21

Augstākajā administratīvajā tiesā: ECLI:FI:KKO:2017:63

- lietu kopsavilkumiem: ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Apelācijas tiesām:

 • Helsinku apelācijas tiesa (Helsingin hovioikeus) – ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Austrumsomijas apelācijas tiesa (Itä-Suomen hovioikeus) – ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Kouvolas apelācijas tiesa (Kouvolan hovioikeus) – ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi apelācijas tiesa (Rovaniemen hovioikeus) – ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turku apelācijas tiesa (Turun hovioikeus) – ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vāsas apelācijas tiesa (Vaasan hovioikeus) – ECLI:FI:VHO:2011:7

Administratīvajām tiesām:

 • Helsinku administratīvā tiesa (Helsingin hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hāmenlinnas administratīvā tiesa (Hämeenlinnan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvolas administratīvā tiesa (Kouvolan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio administratīvā tiesa (Kuopion hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulu administratīvā tiesa (Oulun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi administratīvā tiesa (Rovaniemen hallinto-oikeus) – ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turku administratīvā tiesa (Turun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vāsas administratīvā tiesa (Vaasan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Olandes salu administratīvā tiesa (Ahvenanmaan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Apdrošināšanas tiesa (Vakuutusoikeus) – ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Darba tiesa (Työtuomioistuin) – ECLI:FI:TT:2016:128

Komerctiesa (Markkinaoikeus) – ECLI:FI:MAO:2010:595

Papildu saites

Finlex – valsts regulatīvā datubāze

Lapa atjaunināta: 19/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.