Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufrančupoļurumāņu.
Swipe to change

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Somija

Somija šobrīd īsteno European Case Law Identifier (ECLI - Eiropas judikatūras identifikators) visās Finlex judikatūras datubāzēs, kas ir vienota valsts juridiskās informācijas datubāze.

Saturu nodrošina
Somija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Valsts ECLI koordinators

Valsts ECLI koordinators ir Aki Hietanen, Tieslietu ministrija, Somija, e-pasts: finlex@om.fi

Valsts kods

Somijas valsts kods ir: [FI]

Valsts ECLI izveidošana

Somija šobrīd īsteno European Case Law Identifier (ECLI - Eiropas judikatūras identifikators) visās Finlex judikatūras datubāzēs, kas ir vienota valsts juridiskās informācijas datubāze. Projekts tika uzsākts, veicot ECLI lietošanas testus judikatūras datubāzēs Somijas Augstākajā tiesā un Augstākajā administratīvajā tiesā. Pašlaik arī apelācijas tiesu, administratīvo tiesu, un speciālo tiesu datubāzēs tiek izmantots ECLI identifikators. Spriedumu metadati tiks papildināti ar ECLI metadatiem 2013. gadā. Finlex judikatūras datubāzēs jau šobrīd tiek izmantoti Dublin Core Metadata Initiative metadati.

ECLI identifikators tiks arī izmantots Finlex datubāzē "Tiesu prakse juridiskajā literatūrā". Datubāzē ir iekļautas atsauces uz tiesu praksi Somijas juridiskajā literatūrā kopš 1926. gada. Tiesu prakse ietver, piemēram, Somijas Augstākās tiesas, Augstākās administratīvās tiesas, apelācijas tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas spriedumus.

Valsts ECLI izveidošana

Augstākajā tiesā ECLI:FI:KKO:2011:43

Augstākajā administratīvajā tiesā ECLI:FI:KKO:2011:85

             - lietu apkopojumiem (bez pilna teksta) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Apelācijas tiesām:

 • Helsinku apelācijas tiesā ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Austrumsomijas (Itä-Suomi) apelācijas tiesā ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Kouvolas apelācijas tiesā ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi apelācijas tiesā ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turku apelācijas tiesā ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vāsas apelācijas tiesā ECLI:FI:VHO:2011:7

Administratīvajām tiesām:

 • Helsinku administratīvajā tiesā ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hāmenlinnas administratīvajā tiesā ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvolas administratīvajā tiesā ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio administratīvajā tiesā ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulu administratīvajā tiesā ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi administratīvajā tiesā ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turku administratīvajā tiesā ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vāsas administratīvajā tiesā ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Ālandu administratīvajā tiesā ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Apdrošināšanas tiesā ECLI:FI:VAKO:2010:757

Darba tiesā ECLI:FI:TTO:2011:108

Komerctiesā ECLI:FI:MAO:2010:595

Saites

Finlex – valsts juridiskās informācijas datubāze

Lapa atjaunināta: 05/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.