Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: spāņučehuvācuangļufrančurumāņuslovākuslovēņu.
Swipe to change

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Grieķija ECLI sistēmā nepiedalās.

Tomēr Grieķija šobrīd ir sagatavošanās stadijā, lai izveidotu vienotu datubāzi, kurā tiktu ietverti visi valstī pieņemtie tiesu nolēmumi. Šobrīd jau pastāv vairākas elektroniskas tiesu prakses datubāzes internetā attiecībā uz:

1) Grieķijas Augstāko tiesu, kur ir iekļauti tikai šīs tiesas nolēmumi:

http://www.areiospagos.gr/

2) Valsts padomi, kur ir iekļauta tikai tās judikatūra:

https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Atēnu Pirmās instances administratīvo tiesu, kur ir ietverti tikai šīs tiesas nolēmumi:

(šis pakalpojums pieejams tikai sertificētiem lietotājiem)

http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Pastāv arī privātas abonentu datubāzes ar maksas piekļuvi. Piemēram:

1) Atēnu advokātu asociācija

http://www.dsanet.gr/

2) uzņēmuma Intracom Services datubāze (privāta)

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html

Lapa atjaunināta: 16/09/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.