Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Starptautiski

Eiropas Patentu iestāde

Saturu nodrošina
Starptautiski

Eiropas Patentu iestāde (EPI) sniedz izgudrotājiem iespēju izmantot vienotu pieteikšanās procedūru, kas viņiem ļauj iegūt patentu aizsardzību līdz pat 40 Eiropas valstīs. Eiropas Patentu iestāde ir Eiropas Patentu organizācijas izpildinstitūcija. Tās darbību uzrauga Administratīvā padome.

ECLI lietu koordināciju Eiropas Patentu iestādē īsteno tās Publikāciju departaments.

Pasta adrese

Postfach 90
1031 Wien
Austrija

Adrese

Rennweg 12
1030 Wien
Austrija

Valsts kods

Valsts kods, ko attiecībā uz Eiropas Patentu iestādi lieto ECLI otrajā elementā, ir: [EP]

Valsts ECLI uzbūve

Eiropas Patentu iestādes Apelācijas padomju lēmumu identificēšanai izmanto šādus ECLI elementus:

 • saīsinājums “ECLI”
 • valsts kods: EP
 • tiesas kods: BA (BA= Eiropas Patentu iestādes Apelācijas padomes)
 • gads, kura pieņemts lēmums (formāts GGGG)
 • kārtas skaitlis, kas sastāv no:

  lēmuma lietas numura (sākotnējais lietas numurs (bez slīpsvītras)). Tas sastāv no 7 cipariem --> 1 cipars (lēmuma veids) + 4 cipari (lēmuma numurs (kārtas skaitlis)) + 2 cipari (pieteikuma iesniegšanas gada pēdējie divi cipari).

  EPI lēmuma veida kodi:
  • D : Disciplinārlietu apelācijas padome
  • G : Paplašinātā apelācijas padome
  • J : Juridiskā apelācijas padome
  • T : Tehniskās apelācijas padomes
  • W : lēmums par protestu
  • R : lēmums par lūgumu pārskatīt lietu

Punkts

Lēmuma datums (formāts GGGGMMDD)

Piemērs:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Eiropas Patentu iestāde

BA = Eiropas Patentu iestādes Apelācijas padomes

2002 = gads, kurā pieņemts lēmums (piemērs)

D000300= D0003/00 (lietas numurs)

20020503 = 2002.05.03 (lēmuma datums)

ECLI izmantošana

ECLI izmanto, lai nepārprotami identificētu Eiropas Patentu iestādes Apelācijas padomju lēmumus.

Meklēt pēc attiecīgā ECLI var EPI Apelācijas padomju lēmumu datubāzē (sk. saiti).

Noderīgas saites

EPI Apelācijas padomju lēmumu datubāze

Apelācijas padomju lēmumi

Eiropas Patentu reģistrs

Lapa atjaunināta: 20/05/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.