Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Valsts ECLI koordinators

Valsts ECLI koordinators ir Tiesu administrācija.

e-pasts saziņai: pasts@ta.gov.lv

Valsts kods

Latvijas valsts kods ir: [LV]

Valsts ECLI izveidošana

Latvijā ECLI ieviesa 2017.gada septembrī. ECLI piešķir visiem tiesu nolēmumiem, kurus reģistrē Tiesu informatīvajā sistēmā, izņemot lēmumus, kuri tiek sastādīti rezolūcijas veidā un izmeklēšanas tiesnešu lēmumus. Publiski pieejamos nolēmumus publicētē tīmekļa vietnē https://www.elieta.lv/web/.

Latvijas ECLI koda elementu struktūra

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, kur

ECLI – konstants apzīmējums Eiropas judikatūras identifikatoram;

LV – konstants valsts kods – Latvijas Republikas starptautiskais kods;

AAAAAAA – tiesas kods ;

BBBB – nolēmuma gads;

CCDD.E12345678.90 – nolēmuma kārtas numurs, kur

CC – nolēmuma pieņemšanas mēneša divi cipari;

DD – nolēmuma pieņemšanas dienas divi cipari;

E12345678 – lietas numurs vai, ja lietas numura nav, arhīva numurs vai pieteikuma reģistrācijas numurs;

90 – nolēmuma izveides secības numurs lietas ietvaros vai prasības pieteikuma (pieteikuma) izskatīšanas ietvaros, ja nav lietas numura;

FF –nolēmuma veids (RS (rīcības sēde), L (lēmums), S (spriedums), BL (blakuslēmums).

Piemēram: Nolēmums ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (ECLI – norāda uz Eiropas judikatūras identifikatoru, LV – Latvijas Republikas starptautiskais kods, RAT – Rīgas apgabaltiesas kods, 2016 – nolēmuma gads, 1201 – nolēmuma datums (1.decembris), C28087609 – lietas numurs atbilstoši šajā nodaļā noteiktajai kārtībai, 1 – nolēmuma izveides secības numurs, S – nolēmuma veids ir spriedums).

Latvijas tiesu kodi

Tiesas kods

Nosaukums

AT

Augstākā Tiesa

KUAT

Kurzemes apgabaltiesa

LAAT

Latgales apgabaltiesa

RAT

Rīgas apgabaltiesa

VAT

Vidzemes apgabaltiesa

ZAT

Zemgales apgabaltiesa

ADRJJTN

Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams

ADRJLTN

Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams

ADRJRTN

Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams

ADRJRIT

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams

ADRJVTN

Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams

AIRT

Aizkraukles rajona tiesa

ALRT

Alūksnes rajona tiesa

BSRT

Bauskas rajona tiesa

CERT

Cēsu rajona tiesa

DAUT

Daugavpils tiesa

DORT

Dobeles rajona tiesa

GURT

Gulbenes rajona tiesa

JELT

Jelgavas tiesa

JERT

Jēkabpils rajona tiesa

KURT

Kuldīgas rajona tiesa

LIET

Liepājas tiesa

LIRT

Limbažu rajona tiesa

MART

Madonas rajona tiesa

OGRT

Ogres rajona tiesa

REZT

Rēzeknes tiesa

RPT

Rīgas pilsētas tiesa

RLPT

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa

RVPT

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa

RZRT

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa

RIRT

Rīgas rajona tiesa

SART

Saldus rajona tiesa

SIRT

Siguldas tiesa

TART

Talsu rajona  tiesa

TURT

Tukuma rajona tiesa

VART

Valkas rajona tiesa

VLRT

Valmieras rajona tiesa

VENT

Ventspils tiesa

ELT Ekonomisko lietu tiesa
Lapa atjaunināta: 13/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.