Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Valsts ECLI koordinators

Valsts ECLI koordinators ir Valsts tiesu administrācija (Nacionalinė teismų administracija), L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312, Viļņa, Lietuva. Tālr.: +370 5 266 29 81, e-pasts: info@teismai.lt.

Valsts kods

Lietuvas valsts kods ir [LT].

Valsts ECLI izveidošana

ECLI Lietuvā pašlaik vēl netiek izmantots.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.