Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Valsts ECLI koordinators

Valsts ECLI koordinators ir Maltas Tiesu iestāde (courts.csa@courtservices.mt).

Valsts kods

Maltas valsts kods ir: [MT]

Valsts ECLI izveidošana

Maltā ECLI numurs nevar tikt izveidots no lietu spriedumos esošās publiski pieejamās informācijas. Tas tiek izveidots automātiski brīdī, kad spriedums tiek ievadīts tiesu sistēmā.

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.