Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Valsts ECLI koordinators

Valsts ECLI koordinators ir Tiesu iestāžu padome (Raad voor de rechtspraak): helpdesk@rechtspraak.nl.

Valsts kods

Nīderlandes valsts kods ir: [NL]

Valsts ECLI izveidošana

ECLI Nīderlandē izveidoja 2013. gada 28. jūnijā. ECLI var piešķirt šādiem nolēmumiem:

a)      visiem tiesu nolēmumiem, kas ir publicēti Tiesu iestāžu padomes tīmekļa vietnē: http://www.rechtspraak.nl/;

b)      visiem disciplinārlietās taisītiem nolēmumiem, kas ir publicēti kopīgo disciplināriestāžu tīmekļa vietnē: http://www.tuchtrecht.nl/;

c)      visiem tiesu nolēmumiem, kas nav publicēti a) un b) punktā minētajās tīmekļa vietnēs, bet gan laikrakstos vai datubāzēs, un tiesu nolēmumiem, kas publicēti brīvi pieejamos komercizdevumos. Laikrakstu redaktori vai datubāzu pārvaldnieki, kas vēlas reģistrēt nolēmumus, var to darīt, izmantojot iepriekš norādīto e-pasta adresi;

d)     visiem tiesu nolēmumiem, kas ievietoti Tiesu iestāžu padomes iekšējā datubāzē.

Neatkarīgi no tā, vai nolēmums ir publicēts kādā no divām iepriekš minētajām tīmekļa vietnēm, visus Nīderlandes ECLI publicē tīmekļa vietnē http://www.rechtspraak.nl/, norādot vismaz iestādi, kura pieņēmusi nolēmumu, tā pieņemšanas datumu un lietas numuru. Ja ir zināms, ka nolēmums ir publicēts kādā laikrakstā vai datubāzē, ietver arī attiecīgu norādi.

Nīderlandes ECLI ietver šādus elementus:

  • ECLI;
  • valsts kods „NL”;
  • tiesas kods – skatīt sadaļā „ECLI tiesu kodi”;
  • nolēmuma pieņemšanas gads;
  • sērijas Nr. vienā no diviem formātiem:
    • līdz 2013. gada 28. jūnijam praktiski visiem Nīderlandē publicētajiem nolēmumiem piešķīra „LJN(Landelijk JurisprudentieNummer jeb valsts lietas numurs). LJN vienmēr sastāvēja no diviem burtiem un četriem cipariem, piemēram, „AB1234”. Lai nodrošinātu konsekvenci, LJN iekļauj kā ECLI koda piekto elementu;
    • no 2013. gada 28. jūnija LJN vairs nepiešķir. Visiem nolēmumiem, kuriem pēc minētā datuma piešķir ECLI, ir pieaugošs sērijas Nr., kas sastāv tikai no cipariem. Tas pats var attiekties arī uz nolēmumiem, kas pieņemti pirms 2013. gada 28. jūnija.

Svarīgāko tiesu kodi

Nīderlandē ir ļoti daudz tiesu. Zemāk ir uzskaitīti svarīgāko Nīderlandes tiesu kodi.

2013. gada 1. janvārī Nīderlandes tiesu organizācija tika būtiski grozīta. Tiesas, kas 2013. gada 1. janvārī beidza pastāvēt, norādītas kā „likvidētas”. Turpmākas pārmaiņas notika 2013. gada 1. aprīlī. Kā „likvidētas” norādītas arī tās tiesas, kas beidza pastāvēt šajā datumā.

Augstākās tiesas

HR

Hoge Raad (Augstākā tiesa)

PHR

Parket bij de Hoge Raad Augstākās (Augstākās tiesas Prokuratūra) (Ģenerāladvokāts)

RVS

Raad van State (Valsts padome)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Sociālā nodrošinājuma lietu augstākās instances tiesa)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tirdzniecības un rūpniecības lietu augstākās instances administratīvā tiesa)

Apelācijas tiesas

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Amsterdamas apelācijas tiesa)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (likvidēta)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (likvidēta)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (likvidēta)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Apgabaltiesas

RBALK

Rechtbank Alkmaar (Alkmāras apgabaltiesa) (likvidēta)

RBALM

Rechtbank Almelo (likvidēta)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (likvidēta)

RBASS

Rechtbank Assen (likvidēta)

RBBRE

Rechtbank Breda (likvidēta)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (likvidēta)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (likvidēta)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (likvidēta)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (likvidēta)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (likvidēta)

RBMID

Rechtbank Middelburg (likvidēta)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (likvidēta)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (likvidēta)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (likvidēta)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (likvidēta)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (likvidēta)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (likvidēta)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (likvidēta)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Visu tiesu kodi

Visu Nīderlandes tiesu kodi alfabētiskā kārtībā ir pieejami šajā Pielikumā PDF (73 Kb) NL. Tiesu iestādes, kas vairs nepastāv, norādītas kā „likvidētas”.

Lapa atjaunināta: 21/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.