Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Valsts ECLI koordinators

Adrese: Rua Duque de Palmela No 23, 1250-097 LisbonPortugal

Tālr.: +351 213 220 020
Fakss: +351 213 474 09 918

E-pasts: csm@csm.org.pt
Tīmekļa vietne: https://www.csm.org.pt/

Valsts kods

Portugāles valsts kods ir [PT].

Valsts ECLI izveidošana

Portugāle 2018. gada novembrī pabeidza Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) ieviešanu saskaņā ar projektu, ko Eiropas Savienība līdzfinansēja no Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta (JUST ĢD) programmas “Tiesiskums” 2014.–2020. gadam. Tā bija Augstās tiesu padomes (Conselho Superior da Magistratura) un Finanšu pārvaldības un infrastruktūras institūta tieslietu jomā (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça) kopīga iniciatīva.

Pašlaik ECLI attiecas uz šādu augstāko tiesu lēmumiem:

 • Augstākā tiesa (Supremo Tribunal de Justiça);
 • Koimbras apelācijas tiesa (Tribunal da Relação de Coimbra);
 • Evoras apelācijas tiesa (Tribunal da Relação de Évora);
 • Gimarainšas apelācijas tiesa (Tribunal da Relação de Guimarães);
 • Lisabonas apelācijas tiesa (Tribunal da Relação de Lisboa);
 • Portu apelācijas tiesa (Tribunal da Relação do Porto).

Tīmekļa vietnē https://jurisprudencia.csm.org.pt/ ir pieejama jauna valsts judikatūras meklētājprogramma, kas izmanto ECLI.

Portugālē ECLI ietver šādus komponentus:

 • ECLI”;
 • valsts kods: “PT”;
 • tiesas kods: “STJ”, “TRL”, “TRP”, “TRC”, “TRE” vai “TRG” (pašlaik ECLI ir pieejams Augstākās tiesas un Lisabonas, Portu, Koimbras, Evoras un Gimarainšas tiesu pieņemto lēmumu identificēšanai);
 • lēmuma pieņemšanas gads;
 • sērijas numurs, kas Portugāles gadījumā pamatojas uz lietas numuru (dažreiz tam pievienota arī divu rakstzīmju identifikācijas zīme, ko izmanto lietu sadalē augstākajām tiesām).

Katrs komponents ir atdalīts ar kolu.

Portugāles ECLI piemērs:

Identifikators ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 atbilst lēmumam Portugālē (PT), ko 2017. gadā lietā Nr. 198/15.3GCACB pieņēmusi Koimbras apelācijas tiesa (TRC).

Lapa atjaunināta: 18/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.