Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-Ministeru Federali għall-Affarijiet Diġitali u Ekonomiċi (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort)

Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5) (Gvern elettroniku – Ġestjoni tal-programmi u tal-proġetti (id-Dipartiment I/5))

Stubenring 1

A-1010 Vienna

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Fax: (+43 1) 53109/204211

Email: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi ECLI tal-pajjiż għall-Awstrija: [AT]

Il-ġenerazzjoni ta’ ECLI nazzjonali

L-ECLI jiġi assenjat meta d-deċiżjonijiet tal-qrati u l-awtoritajiet li ġejjin jiġu ppubblikati fuq l-internet.

  • Il-Qorti Kostituzzjonali (Verfassungsgerichtshof)
  • Il-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof) u qrati oħrajn
  • Il-Qorti Amministrattiva Federali (Bundesverwaltungsgericht)
  • Il-Qorti Fiskali Federali (Bundesfinanzgericht
  • Il-Qrati Amministrattivi Reġjonali (Landesverwaltungsgerichte)
  • L-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Data (Datenschutzbehörde)
L-aħħar aġġornament: 08/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.