Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

Il-koordinatur ECLI nazzjonali

Il-Kanċellerija Federali

Gvern elettroniku - ġestjoni tal-proġetti u tal-programm (id-Dipartiment I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Vienna

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Nru tal-faks: (+43 1) 53109/204211

Email: helmut.weichsel@bka.gv.at

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi ECLI għall-Awstrija: [AT]

Il-ġenerazzjoni ta' ECLI nazzjonali

L-ECLI jingħata meta deċiżjonijiet tal-qrati u awtoritajiet li ġejjin jiġu ppubblikati fuq l-internet.

  • Il-Qorti Kostituzzjonali (Verfassungsgerichtshof)
  • Il-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof) u qrati oħrajn
  • Il-Qorti Amministrattiva Federali (Bundesverwaltungsgericht)
  • Il-Qorti Fiskali Federali (Bundesfinanzgericht)
  • Il-Qrati amministrattiva reġjonali (Landesverwaltungsgerichte)
  • L-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Data (Datenschutzbehörde)
L-aħħar aġġornament: 16/07/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.