Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Bulgarija

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa:

Il-Kunsill Ġudizzjarju Suprem - Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofija 1000

Sakemm jinħoloq indirizz tal-posta elettronika funzjonanti, l-informazzjoni tista’ tintbagħat lil:

Martin Velichkov, martin.velichkov@mail.bg , telefown + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, valery@abv.bg , telefown + 359 2 930 49 36

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Bulgarija huwa: [BG]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Il-Kunsill Ġudizzjarju Suprem adotta mudell għall-websajts tal-qrati li jinkludi taqsima dwar id-deċiżjonijiet tal-qorti li għandhom jiġu ppublikati skont l-Att Bulgaru dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Personali (Zakon za zashtita na lichnite danni). Il-Kunsill Ġudizzjarju Suprem approva wkoll il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-qorti permezz ta' interfaċċja ċentralizzata fuq l-internet.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.