Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

Fit-18 ta’ Jannar 2017, ir-Repubblika tal-Kroazja bdiet tapplika l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI) għad-deċiżjonijiet tal-qorti fil-bażi ta’ data tal-każistika li tinżamm fil-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja (Vrhovni sud Republike Hrvatske), u li qabel kienet tista' tiġi aċċessata biss mis-sit web tal-Qorti Suprema. Il-fatt li d-deċiżjonijiet tal-qorti aċċessibbli mill-pubbliku kollha qed jingħataw ECLI jfisser li huma aċċessibbli mill-pubbliku permezz tal-magna tat-tiftix tal-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja – ESE EEJP. Dan jagħmilha faċli għaċ-ċittadini u l-operaturi fil-qasam tal-ġustizzja minn Stati Membri oħrajn tal-UE biex ifittxu d-deċiżjonijiet tal-qrati Kroati fil-bażi tad-data, u għaċ-ċittadini u l-operaturi fil-qasam tal-ġustizzja Kroati biex jikkonsultaw id-deċiżjonijiet tal-qrati ta’ Stati Membri oħrajn.

L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.