Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Danimarka

Il-kontenut ipprovdut minn
Danimarka

Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

L-Amministrazzjoni tal-Qrati (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel: 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-ECLI għad-Danimarka huwa: [DK]

Il-ħolqien ta' ECLI nazzjonali

Tingħata informazzjoni iktar tard.

L-aħħar aġġornament: 24/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.