Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Unjoni Ewropea

Il-kontenut ipprovdut minn
Unjoni Ewropea

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) hija l-koordinatur tal-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI) għall-ġuriżdizzjonijiet tal-Unjoni.

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-"kodiċi tal-pajjiż" għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li għandu jintuża fit-tieni element tal-ECLI huwa: [EU]

Il-ġenerazzjoni tal-ECLI

Il-komponenti tal-ECLI li jintużaw biex jiġu identifikati d-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea:

  • It-taqsira tal-ECLI
  • Il-kodiċi tal-pajjiż: EU
  • Il-kodiċi tal-qorti:

C = Il-Qorti tal-Ġustizzja

T = Il-Qorti Ġenerali

F = It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

  • Is-sena meta ngħatat id-deċiżjoni (format SSSS)
  • Numru ordinali magħmul minn:

Numru tas-serje tad-deċiżjoni għal kull ġuriżdizzjoni għal kull sena

Eżempji:

ECLI:EU:C:1998:27 huwa s-27 dokument tal-Qorti tal-Ġustizzja b'ECLI fl-1998

ECLI:EU:T:2012:426 huwa l-426 dokument tal-Qorti Ġenerali b'ECLI fl-2012

ECLI:EU:F:2010:80 huwa t-80 dokument tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku b'ECLI fl-2010

Links relatati

EUR-Lex

Curia

L-aħħar aġġornament: 28/09/2021

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.