Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Finlandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliżil-Franċiżil-Pollakkir-Rumen diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Finlandja

Il-Finlandja bħalissa qed timplimenta l-European Case Law Identifier fil-bażijiet ta' dejta legali kollha ta’ Finlex, il-bank ta’ dejta legali nazzjonali.

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa Aki Hietanen, il-Ministeru tal-Ġustizzja, il-Finlandja, email: finlex@om.fi

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiżi għall-Finlandja huwa: [FI]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Il-Finlandja bħalissa qed timplimenta l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika fil-bażijiet ta' dejta legali kollha ta’ Finlex, il-bank ta’ dejta legali nazzjonali. Il-proġett inbeda billi saru xi testijiet tal-użu tal-ECLI fil-bażijiet ta’ dejta tal-każistika tal-Qorti Suprema u tal-Qorti Amministrattiva Suprema Finlandiżi. Bħalissa, anki l-bażijiet ta’ dejta tal-Qrati tal-Appell, tal-Qrati Amministrattivi u tal-Qrati Speċjali qed jużaw l-identifikatur ECLI. Fl-2013, il-metadejta fis-sentenza se tiġi mogħnija bil-metadejta tal-ECLI. Il-bażijiet ta’ dejta tal-każistika Finlex diġà qed jużaw il-metadejta tal-Inizjattiva dwar il-Qalba tal-Metadejta ta’ Dublin.

L-identifikatur ECLI se jintuża wkoll fil-bażi ta’ dejta Finlex bl-isem "Il-Każistika fil-Letteratura Legali". Il-bażi ta’ dejta tinkludi referenzi għal każistika li tinsab fil-letteratura legali Finlandiża mill-1926. Il-każistika hija magħmula minn sentenzi, pereżempju tal-Qorti Suprema Finlandiza, tal-Qorti Amministrattiva Suprema, tal-Qrati tal-Appell, tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Il-Qorti Suprema ECLI:FI:KKO:2011:43

Il-Qorti Amministrattiva Suprema ECLI:FI:KHO:2011:85

             - għal taqsiriet tal-kawżi (mhux it-test kollu) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Il-Qrati tal-Appell:

 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Ħelsinki ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Il-Finlandja tal-Lvant (Itä-Suomi) il-Qorti tal-Appell ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 •  Il-Qorti tal-Appell ta’ Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 •  Il-Qorti tal-Appell ta’ Vaasa ECLI:FI:VHO:2011 7

Il-Qorti Amministrattiva:

 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Ħelsinki ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0378.255
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Il-Qorti tas-Sigurtà Soċjali ECLI:FI:VAKO:2010:757

Il-Qorti Industrijali ECLI:FI:TTO:2011:108

Il-Qorti tal-Liġi Kummerċjali ECLI:FI:MAO:2010:595

Links relatati

Finlex – national legal databank

L-aħħar aġġornament: 05/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.