Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Finlandja

Il-Finlandja tuża l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI) fil-bażijiet tad-data legali kollha fil-Finlex, il-bażi tad-data legali nazzjonali.

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI hu Aki Hietanen fil-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Finlandja. Indirizz tal-posta elettronika: finlex@om.fi.

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż għall-Finlandja hu [FI].

Il-ġenerazzjoni tal-ECLI nazzjonali

Il-Finlandja tuża l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (European Case Law Identifier, ECLI) fil-bażijiet tad-data legali kollha fil-Finlex, il-bażi tad-data legali nazzjonali. L-użu tal-identifikatur għall-ewwel kien ġie ttestjat fuq il-bażijiet tad-data tal-każistika tal-Qorti Suprema tal-Finlandja (korkein oikeus) u tal-Qorti Amministrattiva Suprema (korkein hallinto-oikeus). L-identifikatur jintuża wkoll fil-bażijiet tad-data tal-Qrati tal-Appell (hovioikeudet), tal-qrati amministrattivi (hallinto-oikeudet) u tal-qrati speċjali (erityistuomioistuimet). Fl-2017, il-metadata fis-sentenzi ġiet arrikkita bil-metadata tal-ECLI. Il-metadata mid-Dublin Core Metadata Initiative diġà qed tintuża fil-bażijiet tad-data tal-każistika tal-Finlex.

L-ECLI jintuża wkoll fil-bażi tad-data tal-letteratura dwar il-każistika tal-Finlex, li fiha referenzi għal deċiżjonijiet tal-qrati mil-letteratura legali tal-Finlandja sa mill-1926. Il-każistika hija magħmula minn sentenzi, fost l-oħrajn, tal-Qorti Suprema Finlandiża, tal-Qorti Amministrattiva Suprema, tal-Qrati tal-Appell, tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Il-ġenerazzjoni tal-ECLI nazzjonali

Il-Qorti Suprema: ECLI:FI:KKO:2017:21

Il-Qorti Amministrattiva Suprema: ECLI:FI:KKO:2017:63

- għal sommarji tal-kawżi: ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Il-Qrati tal-Appell:

 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Helsinki (Helsingin hovioikeus) – ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Il-Qorti tal-Appell tal-Lvant tal-Finlandja (Itä-Suomen hovioikeus) – ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Kouvola (Kouvolan hovioikeus) – ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Rovaniemi (Rovaniemen hovioikeus) – ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Turku (Turun hovioikeus) – ECLI:FI:THO:2011:2
 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Vaasa (Vaasan hovioikeus) – ECLI:FI:VHO:2011:7

Il-qrati amministrattivi:

 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Helsinki (Helsingin hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Hämeenlinna (Hämeenlinnan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Kouvola (Kouvolan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Kuopio (Kuopion hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Oulu (Oulun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Rovaniemi (Rovaniemen hallinto-oikeus) – ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Turku (Turun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Vaasa (Vaasan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Il-Qorti Amministrattiva tal-Gżejjer Åland (Ahvenanmaan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Il-Qorti tas-Sigurtà Soċjali (Vakuutusoikeus) – ECLI:FI:VAKO:2016:3003

It-Tribunal Industrijali (Työtuomioistuin) – ECLI:FI:TT:2016:128

Il-Qorti tal-Liġi Kummerċjali (Markkinaoikeus) – ECLI:FI:MAO:2010:595

Links relatati

Finlex – il-bażi tad-data regolatorju nazzjonali

L-aħħar aġġornament: 19/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.