Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ispanjoliċ-Ċekil-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiżir-Rumenis-Slovakkis-Sloven diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-Greċja ma tipparteċipax fis-sistema tal-ECLI.

Madankollu, bħalissa qegħdin fl-istadju ta’ tħejjija biex tinħoloq bażi ta’ dejta unifikata li tinkludi s-sentenzi kollha tal-qrati domestiċi. Diġà hemm diversi bażijiet ta' dejta elettroniċi tal-każistika fuq l-internet, relatati ma':

1) il-Qorti Suprema Ellenika, li fiha biss il-każistika tagħha:

http://www.areiospagos.gr/

2) il-Kunsill tal-Istat, li fiha biss il-każistika tiegħu:

https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) il-Qorti Amministrattiva tal-Prim'Istanza ta’ Ateni, li fiha biss il-każistika tagħha:

(dan is-servizz huwa disponibbli għal utenti ċċertifikati biss)

http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Hemm ukoll bażijiet ta' dejta privati b'abbonament, li l-aċċess għalihom huwa bi ħlas. Pereżempju:

1) dik tal-Kamra tal-Avukati ta’ Ateni

http://www.dsanet.gr/

2) dik tal-kumpanija Intracom Services (privata)

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html

L-aħħar aġġornament: 16/09/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.