Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Latvja

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja

Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI huwa l-Amministrazzjoni tal-Qrati (Tiesu administrācija).

Email ta’ kuntatt: pasts@ta.gov.lv

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Latvja huwa: [LV]

Ġenerazzjoni ta’ ECLI nazzjonali

Fil-Latvja, l-ECLI ġie introdott f’Settembru 2017. L-ECLI huwa attribwit għas-sentenzi kollha tal-qrati reġistrati fis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Qrati, ħlief għal sentenzi adottati fil-forma ta’ riżoluzzjonijiet u deċiżjonijiet mill-imħallfin inkwirenti. Id-deċiżjonijiet disponibbli għall-pubbliku huma ppubblikati fuq is-sit web https://www.elieta.lv/web/.

Struttura tal-elementi fil-kodiċi ECLI Latvjan

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, fejn

ECLI huwa isem invarjabbli tal-Identifikatur Ewropew tal-Każistika;

LV huwa kodiċi tal-pajjiż invarjabbli: kodiċi internazzjoni tar-Repubblika tal-Latvja;

Il-kodiċi tal-qrati AAAAAAA;

sena BBBB tas-sentenza;

numru konsekuttiv CCDD.E12345678.90 tas-sentenza, fejn

CC żewġ ċifri tax-xahar li fih ġiet adottata s-sentenza;

DD żewġ ċifri tal-jum li fih ġiet adottata s-sentenza;

E12345678 numru tal-każ jew, fejn ma jkun hemm ebda numru tal-każ, in-numru tal-arkivju jew in-numru tal-fajl tar-rikors;

90 numru sekwenzjali tas-sentenza fl-ambitu tal-kawża jew fil-kuntest tal-eżaminazzjoni ta’ talba, jekk ma jkun hemm ebda numru tal-każ;

FF tip tas-sentenza (RS (seduta għaċ-ċessjonijiet), L (deċiżjoni), S (sentenza), BL (sentenza inċidentali).

Pereżempju: Sentenza ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (fejn l-ECLI jirrappreżenta l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika, LV huwa l-kodiċi internazzjonali tar-Repubblika tal-Latvja, RAT huwa l-kodiċi tal-qorti reġjonali ta’ Riga (Rīgas apgabaltiesa), 2016 hija s-sena tas-sentenza, 1201 hija d-data tad-deċiżjoni (l-1 ta’ Diċembru), C28087609 huwa n-numru tal-każ f’konformità mal-proċedura stabbilita f’dan il-kapitolu; 1 huwa n-numru sekwenzjali tas-sentenza, u S tfisser li t-tip ta’ deċiżjoni huwa sentenza).

Kodiċijiet tal-qrati Latvjani

Kodiċi tal-qrati

Titolu

AT

Il-Qorti Suprema (Augstākā Tiesa)

KUAT

Il-Qorti Reġjonali ta’ Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Il-Qorti Reġjonali ta’ Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Il-Qorti Reġjonali ta’ Riga (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Il-Qorti Reġjonali ta’ Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Il-Qorti Reġjonali ta’ Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Il-Qorti Amministrattiva Distrettwali (Administratīvā rajona tiesa), Is-sede tal-qorti ta’ Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Il-Qorti Amministrattiva Distrettwali (Administratīvā rajona tiesa), Is-sede tal-Qorti ta’ Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADRJRTN

Il-Qorti Amministrattiva Distrettwali (Administratīvā rajona tiesa), Is-sede tal-qorti ta’ Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRJRIT

Il-Qorti Amministrattiva Distrettwali (Administratīvā rajona tiesa), Is-sede tal-qorti ta’ Riga (Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Il-Qorti Amministrattiva Distrettwali (Administratīvā rajona tiesa), Is-sede tal-qorti ta’ Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Il-Qorti tal-Belt ta’ Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Il-Qorti tal-Belt ta’ Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Il-Qorti tal-Belt ta’ Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

MART

Il-Qorti Distrettwali ta’ Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Ogre (Ogres rajona tiesa)

REZT

Il-Qorti tal-Belt ta’ Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RPT

Il-Qorti tal-Belt ta’ Riga (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Il-Qorti Distrettwali tal-Belt ta’ Riga Latgale (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Il-Qorti Distrettwali tal-Belt ta’ Riga Vidzeme (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Il-Qorti Distrettwali tat-Tramuntana tal-Belt ta’ Riga (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Riga (Rīgas rajona tiesa)

SART

Il-Qorti Distrettwali ta’ Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Il-Qorti tal-Belt ta’ Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Il-Qorti Distrettwali ta’ Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Il-Qorti Distrettwali ta’ Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Il-Qorti Distrettwali ta’ Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Il-Qorti tal-Belt ta’ Ventspils (Ventspils tiesa)

ELT Il-Qorti tal-Kummerċ (Ekonomisko Lietu Tiesas)
L-aħħar aġġornament: 08/09/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.