Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Latvja

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur Nazzjonali tal-ECLI huwa l-Amministrazzjoni tal-Qorti.

Kuntatt bil-posta elettronika: kanceleja@ta.gov.lv

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Latvja huwa: [LV]

Il-ġenerazzjoni tal-ECLI nazzjonali

Fil-Latvja, l-ECLI ġie introdott f’Settembru 2017. L-ECLI huwa attribwit għad-deċiżjonijiet kollha tal-qorti rreġistrati fis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Qorti, ħlief għad-deċiżjonijiet adottati fil-forma ta’ riżoluzzjonijiet u deċiżjonijiet minn imħallfin inkwirenti. Id-deċiżjonijiet aċċessibbli mill-pubbliku jiġu ppubblikati fis-sit: https://www.elieta.lv/web/.

L-istruttura tal-elementi fil-kodiċi ECLI Latvjan

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, fejn

ECLI — hija indikazzjoni invarjabbli tal-Identifikatur Ewropew tal-Każistika;

LV – huwa kodiċi invarjabbli tal-pajjiż: il-kodiċi internazzjonali tar-Repubblika tal-Latvja;

AAAAAAA – il-kodiċi tal-qorti;

BBBB – is-sena tad-deċiżjoni;

CCDD.E12345678.90 – in-numru konsekuttiv tad-deċiżjoni, fejn

CC – iż-żewġ ċifri tax-xahar meta ġiet adottata d-deċiżjoni;

DD – iż-żewġ ċifri tal-ġurnata meta ġiet adottata d-deċiżjoni;

E12345678 – in-numru tal-kawża, meta ma jkunx hemm numru tal-kawża, in-numru tal-arkivji jew in-numru tal-fajl tat-talba;

90 – in-numru sekwenzjali tad-deċiżjoni fil-kawża jew fil-kuntest tal-eżami tat-talba, jekk ma jkun hemm l-ebda numru tal-kawża;

FF – it-tip ta’ deċiżjoni (RS (laqgħa amministrattiva), L (deċiżjoni), S (sentenza), BL (deċiżjoni inċidentali).

Pereżempju: Id-deċiżjoni ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (fejn ECLI tfisser Identifikatur Ewropew tal-Każistika, LV huwa l-kodiċi internazzjonali tar-Repubblika tal-Latvja, RAT huwa l-kodiċi tal-qorti reġjonali ta’ Riga (Rīgas apgabaltiesa), 2016 hija s-sena tad-deċiżjoni, 1201 hija d-data tad-deċiżjoni (l-1 ta’ Diċembru), C28087609 huwa n-numru tal-kawża skont il-proċedura stipulata f’dan il-kapitolu; 1 huwa n-numru sekwenzjali tad-deċiżjoni, u S tfisser li t-tip ta’ deċiżjoni hija sentenza).

Kodiċijiet tal-qrati tal-qrati Latvjani

Il-kodiċi tal-qorti

Titolu

AT

Il-Qorti Suprema

KUAT

Il-Qorti Reġjonali ta' Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Il-Qorti Reġjonali ta' Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Il-Qorti Reġjonali ta' Riga (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Il-Qorti Reġjonali ta' Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Il-Qorti Reġjonali ta' Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Il-Qorti Amministrattiva Distrettwali (Administratīvā rajona tiesa), Il-Bini tal-Qorti ta' Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Il-Qorti Amministrattiva Distrettwali (Administratīvā rajona tiesa), Il-Bini tal-Qorti ta' Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADTR

Il-Qorti Amministrattiva Distrettwali (Administratīvā rajona tiesa), Il-Bini tal-Qorti ta' Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRT

Il-Qorti Amministrattiva Distrettwali (Administratīvā rajona tiesa), Il-Bini tal-Qorti ta' Riga (Rīgas tiesu nams)

ADTV

Il-Qorti Amministrattiva Distrettwali (Administratīvā rajona tiesa), Il-Bini tal-Qorti ta' Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Balvi (Balvu rajona tiesa)

BSRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Il-Qorti Distrettwali ta' Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Il-Qorti tal-Belt ta' Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Il-Qorti Distrettwali ta' Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Il-Qorti Distrettwali ta' Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Il-Qorti tal-Belt ta' Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Il-Qorti Distrettwali ta' Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Il-Qorti tal-Belt ta' Jūrmala (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Krāslava (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Il-Qorti Distrettwali ta' Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Il-Qorti tal-Belt ta' Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Il-Qorti Distrettwali ta' Ludza (Ludzas rajona tiesa)

MART

Il-Qorti Distrettwali ta' Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Ogre (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Preiļi (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Il-Qorti tal-Belt ta' Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Il-Qorti Distrettwali taċ-Ċentru tal-Belt ta' Riga (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Kurzeme fil-Belt ta' Riga (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Il-Qorti Distrettwali ta' Latgale fil-Belt ta' Riga (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Il-Qorti Distrettwali ta' Vidzeme fil-Belt ta' Riga (Rīgas pilsētasVidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZPT

Il-Qorti Distrettwali ta' Zemgale fil-Belt ta' Riga (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Ziemeļu fil-Belt ta' Riga (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Riga (Preiļu rajona tiesa)

SART

Il-Qorti Distrettwali ta' Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Il-Qorti tal-Belt ta' Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Il-Qorti Distrettwali ta' Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Il-Qorti Distrettwali ta' Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Il-Qorti Distrettwali ta' Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Il-Qorti Distrettwali ta' Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Il-Qorti tal-Belt ta' Ventspils (Ventspils tiesa)

L-aħħar aġġornament: 04/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.