Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa l-Kunsill għall-Ġudikatura (Raad voor de rechtspraak). Tista’ tikkuntattja lill-koordinatur fl-indirizz elettroniku li ġej: kennissystemen@rechtspraak.nl

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż għan-Netherlands huwa: [NL]

Il-ġenerazzjoni ta’ ECLIs nazzjonali

L-ECLI ġie introdott fin-Netherlands fit-28 ta’ Ġunju 2013. ECLI jista’ jiġi attribwit:

 • għad-deċiżjonijiet ġudizzjarji kollha li jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-Kunsill għall-Ġudikatura:
 • għad-deċiżjonijiet dixxiplinarji kollha li jiġu ppubblikati fuq is-sit web uffiċjali (fuq is-sit web dixxiplinari konġunt);
 • għad-deċiżjonijiet ġudizzjarji kollha li ma jiġux ippubblikati fuq is-siti web imsemmija fil-punti (a) u (b) iżda li jiġu ppubblikati f’rivisti jew f’bażijiet tad-data, u d-deċiżjonijiet ġudizzjarji li jiġu ppubblikati kummerċjalment bħala “aċċess miftuħ”. L-edituri ta’ rivisti jew l-amministraturi ta’ bażijiet tad-data li jixtiequ jirreġistraw id-deċiżjonijiet tagħhom jistgħu jagħmlu dan permezz tal-indirizz elettroniku msemmi hawn fuq;
 • għad-deċiżjonijiet ġudizzjarji kollha li jinżammu f'bażi tad-data interna tal-Kunsill għall-Ġudikatura.

Irrispettivament minn jekk id-deċiżjoni nnifisha tiġix ippubblikata fuq waħda miż-żewġ siti web imsemmija hawn fuq, l-ECLIs Netherlandiżi kollha, flimkien ma’ tal-anqas, l-isem tal-korp li jkun ħa d-deċiżjoni, id-data tad-deċiżjoni u n-numru tal-kawża, jinsabu fuq rechtspraak.nl.

Fejn magħrufa, jingħataw ukoll ir-referenzi tal-pubblikazzjoni f’każ li d-deċiżjoni tiġi rrapportata f’ġurnali jew f’bażijiet tad-data. L-ECLIs Netherlandiżi huma magħmula minn dan li ġej:

 • “ECLI”;
 • il-kodiċi tal-pajjiż “NL”;
 • il-kodiċi tal-qorti (ara taħt l-intestatura “il-kodiċijiet ECLI tal-qorti’ (Gerechtscode);
 • is-sena tad-deċiżjoni;
 • numru tas-serje. Hemm żewġ formati possibbli.
  • Qabel it-28 ta’ Ġunju 2013, kważi d-deċiżjonijiet kollha li ġew ippubblikati fin-Netherlands kienu jingћataw numru tal-kawża tal-pajjiż (Landelijk Jurisprudentie Nummer, LJN). Dan l-“LJN” dejjem kien jikkonsisti f’żewġ ittri u erba’ ċifri, pereż.: “AB1234”. Għal raġunijiet ta’ konsistenza dan l-LJN kien inkluż bħala l-ħames parti tal-kodiċi ECLI.
  • Mit-28 ta’ Ġunju 2013, ma baqax jiġi attribwit l-LJN. Id-deċiżjonijiet kollha li ngħataw ECLI wara dik id-data jkollhom numru tas-serje axxendenti li jikkonsisti minn ċifri biss. Dan jista’ japplika wkoll għal deċiżjonijiet maħruġa qabel it-28 ta’ Ġunju 2013.

L-aktar kodiċijiet tal-qrati importanti

Fin-Netherlands hemm għadd kbir ta’ qrati. Il-kodiċijiet tal-qrati Netherlandiżi l-aktar importanti huma elenkati fit-tabella li ġejja.

L-Ogħla Qrati

HR

Hoge Raad (il-Qorti Suprema)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku fil-Qorti Suprema) (Avukat Ġenerali)

RVS

Raad van State (il-Kunsill tal-Istat)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (il-Qorti tal-Appell tas-Sigurtà Soċjali)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (il-Qorti tal-Appell għall-Kwistjonijiet Amministrattivi fil-Qasam Ekonomiku u Industrijali)

Il-Qrati tal-appell (Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Il-Qrati Distrettwali (Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Il-kodiċijiet kollha tal-qrati

Lista sħiħa tal-kodiċijiet tal-qrati Netherlandiżi, f’ordni alfabetika, tinsab hawnhekk. Il-korpi li ma għadhomx jeżistu huma indikati bħala “aboliti” (opgeheven).

L-aħħar aġġornament: 08/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.