Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa l-Ministeru għall-Ġustizzja – dti@just.ro

Kodiċi tal-Pajjiż

Il-Kodiċi tal-Pajjiż għar-Rumanija huwa [RO]

Il-ġenerazzjoni ta’ ECLI nazzjonali

L-ECLI ġie introdott fil-qrati Rumeni fi tmiem l-2015.

L-ECLI jiġi assenjat awtomatikament, permezz tas-sistema elettronika ta’ ġestjoni tal-kawżi (ECRIS), għal sentenzi mogħtija mill-2007 mill-qrati (il-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja, il-qrati tal-appell, it-tribunali u l-qrati distrettwali). Għal sentenzi mogħtija wara l-15 ta’ Diċembru 2015, l-ECLI jidher ukoll f’format stampat.

Attwalment ma hemmx bażi tad-data online ta’ bażi ta’ ġurisprudenza nazzjonali konnessa mal-magna tat-tiftix tal-ECLI fi ħdan il-Portal tal-e-Ġustizzja. Madankollu, hemm bażi tad-data li fiha s-sentenzi kollha mogħtija mill-qrati Rumeni fl-2010 jittieħdu mis-sistema ECRIS u ppubblikati f’forma anonimizzata – ROLII, li attwalment qed tiġi żviluppata.

Fir-Rumanija, il-kodiċi tal-ECLI huwa magħmul minn:

  • “ECLI”;
  • il-kodiċi tal-pajjiż “RO”;
  • il-kodiċi tal-qorti – lista tal-kodiċijiet tal-qrati tinsab hawnhekk  PDF (256 Kb) RO;
  • is-sena tas-sentenza;
  • numru ordinali, li jikkonsisti min-numru intern tar-reġistru elettroniku korrispondenti fis-sistema ECRIS (uniku għall-qorti) u n-numru tas-sentenza kif mogħti fir-reġistru tad-deċiżjonijiet tal-qorti (uniku għar-reġistru).

Eżempju:

Il-kodiċi ECLI assenjat lil sentenza mogħtija mill-Qorti Distrettwali ta’ Bucharest 4 jista’ jidher hekk: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, fejn “JDS4B” huwa l-kodiċi tal-qorti, “2017” – is-sena tas-sentenza, “001” – in-numru intern tar-reġistru elettroniku korrispondenti fis-sistema ECRIS u “004053” huwa n-numru tas-sentenza.

L-aħħar aġġornament: 10/02/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.