Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Nationale ECLI-coördinator

Bondskanselarij

‘e-Government’ - Programma- en projectbeheer (dienst I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wenen

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Faxnr.: (+43 1) 53109/204211

E-mail: helmut.weichsel@bka.gv.at

Landencode

De ECLI-landencode voor Oostenrijk is [AT]

Opbouw van de nationale ECLI

Beslissingen van de volgende rechtbanken en overheidsinstanties krijgen bij publicatie op het internet een ECLI.

  • Constitutioneel Hof (Verfassungsgerichtshof)
  • Hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof) en andere gerechten
  • Federale administratieve rechtbank (Bundesverwaltungsgericht)
  • Federale belastingrechtbank (Bundesfinanzgericht)
  • Regionale administratieve rechtbanken (Landesverwaltungsgerichte)
  • Gegevensbeschermingsautoriteit (Datenschutzbehörde)
Laatste update: 16/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.