De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Op 18 januari 2017 is Kroatië begonnen met het toepassen van de ECLI op rechterlijke beslissingen in de jurisprudentiedatabank die wordt bijgehouden op het Kroatische Hooggerechtshof (Vrhovni sud Republike Hrvatske) en voorheen uitsluitend toegankelijk was via de website van dat hof. Het feit dat alle publiek beschikbare rechterlijke beslissingen een ECLI krijgen, betekent dat zij via de zoekmachine van de Europese e-Justice Portal – ESE EEJP publiek beschikbaar zijn. Dit maakt het voor burgers en rechtsbeoefenaars uit andere EU-lidstaten gemakkelijker om de databank van beslissingen van Kroatische rechtbanken te doorzoeken, en voor Kroatische burgers en rechtsbeoefenaars om beslissingen van rechtbanken van andere lidstaten te raadplegen.

Laatste update: 01/06/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.