De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Nationale ECLI-coördinator

Hooggerechtshof (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno – Veveří, PSČ 657 37
Tsjechië

Tel.: +420 541593111
Fax: +420 541213493

Databox ID: kccaa9t

E-mail: podatelna@nsoud.cz (Vermeld “ECLI” in de onderwerpregel)
Internet: https://nsoud.cz/

Contactpersonen:

Petra Polišenská, Michal Ježek (vanaf 1 augustus 2022)

Structuur van de nationale ECLI (ECLI-syntax)

De ECLI- identificatiecode wordt in Tsjechië sinds april 2012 gebruikt ter identificatie van arresten van het Hooggerechtshof (Nejvyšší soud) en sinds maart 2014 ter identificatie van arresten van het Grondwettelijk Hof (Ústavní soud). Momenteel wordt de ECLI-identificatiecode ingevoerd op het niveau van de hogere rechtbanken en de regionale rechtbanken. Arresten met een ECLI-identificatiecode kunnen met die code ook worden opgezocht op de websites van de betrokken gerechten (arresten van het Hooggerechtshof, https://nsoud.cz/, en van het Grondwettelijk Hof, http://nalus.usoud.cz/).

Landencode

[CZ]: Landencode van Tsjechië.

Codes van de betrokken gerechten

[NS]: Nejvyšší soud (Hooggerechtshof van Tsjechië)

[US]: Ústavní soud (Grondwettelijk Hof van Tsjechië)

Voorbeeld van de ECLI-identificatiecode voor Tsjechische rechterlijke beslissingen

ECLI:CZ:NS:2012:[zaaknummer].1

[CZ] landencode (CZ voor Tsjechië);

[NS] is de code van het gerecht dat het arrest heeft gegeven (NS voor het Hooggerechtshof, Nejvyšší soud);

[2012] is het jaar waarin het arrest is gegeven;

[zaaknummer] bevat geen spaties of schuine strepen (/); deze worden vervangen door een punt;

het nummer [1] is het volgnummer van een arrest met hetzelfde zaaknummer. Opneming van het volgnummer zorgt ervoor dat eenzelfde ECLI-identificatiecode niet wordt gebruikt ter aanduiding van meer dan een arrest van een gerecht in hetzelfde jaar.

Nuttige links:

https://nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/

Laatste update: 28/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.