De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Nationale ECLI-coördinator

De beheersdienst van hoven en rechtbanken (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel.: 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Landencode

De ECLI-landencode van Denemarken is: [DK]

Opbouw van de nationale ECLI

Op een nader te bepalen tijdstip zal verdere Informatie worden verstrekt.

Laatste update: 24/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.