De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Sinds 2018 kan de Estlandse jurisprudentie die is gepubliceerd en van kracht is, worden doorzocht met behulp van ECLI, de Europese identificatiecode voor jurisprudentie. Het is gemakkelijker en sneller om Estlandse jurisprudentie te vinden met behulp van de identificatiecode. De vaststelling van de ECLI ondersteunt ook de toepassing van een beleid inzake open data. De ECLI wordt ook toegevoegd aan de metadatapagina voor jurisprudentie, die in de zoekresultaten opent.

De ECLI wordt sinds de tweede helft van 2016 toegevoegd aan alle jurisprudentie van het Hooggerechtshof en van de kanton- en arrondissementsrechtbanken.

Sinds de tweede helft van 2016 krijgt de gepubliceerde jurisprudentie een ECLI, die bestaat uit vijf delen die door een dubbelepunt zijn gescheiden (bijvoorbeeld ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84).

ECLI – Europese identificatiecode voor jurisprudentie; EE – identificatiecode van het land; RK – identificatiecode van het gerecht; 2016 – jaar van publicatie; 1.16.2798.84 – (bv. 1-16-2798/84) in het zaaknummer worden de symbolen “-” en “/” vervangen door punten en aan het eind wordt het volgnummer “84” toegevoegd.

Het ECLI-nummer kan ook als URL worden gebruikt en zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd volgens de volgende logica (waarbij “kohtulahendid” staat voor “jurisprudentie”):

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – alle jurisprudentie met een ECLI
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – alle jurisprudentie van het Hooggerechtshof in 2016
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – een specifiek arrest van het Hooggerechtshof

De identificatiecodes van de gerechten zijn als volgt:

RK – Hooggerechtshof
TLRK – Arrondissementsrechtbank van Tallinn
TRRK – Arrondissementsrechtbank van Tartu
TLHK – Administratieve rechtbank van Tallinn
TRHK –Administratieve rechtbank van Tartu
HMK – Kantonrechtbank van Harju
PMK – Kantonrechtbank van Pärnut
TMK – Kantonrechtbank van Tartu
VMK – Kantonrechtbank van Viru

Laatste update: 07/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.