De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Europese Unie

Inhoud aangereikt door
Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) is de ECLI-coördinator voor de Unierechters.

Landencode

De "landencode" die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt gebruikt in het tweede onderdeel van de ECLI is: [EU]

Opbouw van ECLI

Onderdelen van ECLI ter aanduiding van beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie:

  • ECLI-afkorting
  • Landencode: EU
  • Rechtbankcode:

C = Hof van Justitie

T = Gerecht

F = Gerecht voor ambtenarenzaken

  • Het jaar van de beslissing (format JJJJ)
  • Rangtelwoord bestaande uit:

het serienummer van de beslissing per rechterlijke instantie per jaar

Voorbeelden:

ECLI:EU:C:1998:27 is het 27e document van het Hof van Justitie met een ECLI in 1998

ECLI:EU:T:2012:426 is het 426e document van het Gerecht met een ECLI in 2012

ECLI:EU:F:2010:80 is het 80e document van het Gerecht voor ambtenarenzaken met een ECLI in 2010

Links

EUR-Lex

Curia

Laatste update: 28/09/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.