De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Internationaal

Europees Octrooibureau

Inhoud aangereikt door
Internationaal

Het Europees Octrooibureau (EOB) biedt uitvinders een uniforme aanvraagprocedure waarmee zij hun octrooi kunnen beschermen in wel 40 Europese landen. Het bureau, waarop toezicht wordt gehouden door de raad van bestuur, is het uitvoerend orgaan van de Europese Octrooiorganisatie.

De coördinatie van ECLI voor het Europees Octrooibureau wordt uitgevoerd door de Afdeling Publicaties.

Postadres

Postfach 90
1031 Wien
Österreich

Adres

Rennweg 12
1030 Wien
Österreich

Landencode

Voor het Europees Octrooibureau wordt in het tweede onderdeel van de ECLI de volgende landencode gebruikt: [EP]

Opbouw van nationale ECLI

Onderdelen van de ECLI ter aanduiding van besluiten van de kamers van beroep van het Europees Octrooibureau:

 • ECLI-afkorting
 • Landencode: EP
 • Rechtbankcode: BA (BA = Boards of Appeal, kamers van beroep van het Europees Octrooibureau)
 • Het jaar van het besluit (format JJJJ)
 • Rangtelwoord bestaande uit:

  zaaknummer van het besluit (oorspronkelijk zaaknummer zonder slash). Bestaat uit 7 tekens --> 1 letter (soort besluit) + 4 cijfers (oorspronkelijk zaaknummer) + 2 cijfers (laatste twee cijfers van het jaar van indiening)

  Codes van de soorten besluiten bij het EOB:
  • D: de Disciplinaire Kamer van Beroep
  • G: de Grote Kamer van Beroep
  • J: de Juridische Kamer van Beroep
  • T: de Technische Kamer van Beroep
  • W: besluiten in zaken waarin protest is aangetekend
  • R: besluiten over verzoeken om herziening

Een punt

Datum van het besluit (format JJJJMMDD)

Voorbeeld:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Europees Octrooibureau

BA = Boards of Appeal, kamers van beroep van het Europees Octrooibureau

2002 = jaar waarin het besluit is gegeven (voorbeeld)

D000300= D0003/00 (zaaknummer van het besluit)

20020503 = 2002.05.03 (datum van het besluit)

Gebruik van ECLI

ECLI wordt gebruikt ter unieke aanduiding van besluiten van de kamers van beroep van het Europees Octrooibureau.

Het zoeken op ECLI wordt mogelijk gemaakt via de database van besluiten van de kamers van beroep van het EOB (zie onderstaande link).

Links

Database van besluiten van de kamers van beroep van het EOB

Jurisprudentie van de kamers van beroep

Europees octrooiregister

Laatste update: 20/05/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.