De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Nationale ECLI-coördinator

Er is nog geen nationale ECLI-coördinator aangewezen. Voorlopig is het directoraat-generaal Geautomatiseerde informatiesystemen (DGSIA) van het ministerie van Justitie waarnemend coördinator.

Landencode

De landencode van Italië is: [IT].

Opbouw van de nationale ECLI

Als onderdeel van de activiteiten van het huidige proefproject wordt thans een voorstel voorbereid ter invoering van de ECLI. Het gaat met name om regels over de samenstelling van het volgnummer van jurisprudentiële documenten, zoals voorgeschreven in de ECLI-norm, door gebruik te maken van een reeks metagegevens om ervoor te zorgen dat elk identificatienummer uniek is.

Laatste update: 13/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.