De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is de griffie (Tiesu administrācija).

E-mailadres contact: pasts@ta.gov.lv

Landcode

De landcode van Letland is: [LV]

Opbouw van de nationale ECLI

In Letland is de ECLI in september 2017 geïntroduceerd. Een ECLI wordt toegekend aan alle rechterlijke beslissingen die zijn geregistreerd in het gerechtelijk informatiesysteem, met uitzondering van beschikkingen en beslissingen van onderzoeksrechters. De voor het publiek beschikbare beslissingen zijn gepubliceerd op de website https://www.elieta.lv/web/

Structuur van de onderdelen van de Letse ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, waarbij:

ECLI – een vast letterwoord is dat staat voor Europese identificatiecode voor jurisprudentie;

LV – een vaste landcode is: de internationale code van de Republiek Letland;

AAAAAA – de rechtbankcode is;

BBBB – het jaar van de beslissing is;

CCDD.E12345678.90 – het volgnummer van de beslissing is, waarbij

CC – staat voor de twee cijfers van de maand waarin de beslissing is genomen;

DD – staat voor de twee cijfers van de dag waarop de beslissing is genomen;

E12345678 – het zaaknummer is of, wanneer er geen zaaknummer is, het archiefnummer of dossiernummer van het verzoek;

90 – het volgnummer van de beslissing in het kader van de zaak of in het kader van het onderzoek van een vordering, indien er geen zaaknummer is;

FF – het soort beslissing is (RS (administratieve vergadering – rīcības sēde), L (beslissing – lēmums), S (vonnis of arrest – spriedums), BL (incidentele beslissing – blakuslēmums)).

Bijvoorbeeld: beslissing ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S, waarbij ECLI staat voor Europese identificatiecode voor jurisprudentie, LV voor de internationale code van de Republiek Letland, RAT voor de code van de regionale rechtbank van Riga (Rīgas apgabaltiesa), 2016 voor het jaar van de beslissing, 1201 voor de datum van de beslissing (1 december), C28087609 voor het zaaknummer volgens de in deze paragraaf beschreven procedure, 1 voor het volgnummer van de beslissing en S voor het soort beslissing (een vonnis of arrest).

Codes van de Letse rechtbanken

Rechtbankcode

Naam

AT

Hooggerechtshof (Augstākā Tiesa)

KUAT

Regionale rechtbank van Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Regionale rechtbank van Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Regionale rechtbank van Riga (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Regionale rechtbank van Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Regionale rechtbank van Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Administratieve districtsrechtbank (Administratīvā rajona tiesa), gerechtsgebouw van Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Administratieve districtsrechtbank, gerechtsgebouw van Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADRJRTN

Administratieve districtsrechtbank, gerechtsgebouw van Rēzekne (Rēzekne tiesu nams)

ADRJRIT

Administratieve districtsrechtbank, gerechtsgebouw van Riga (Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Administratieve districtsrechtbank, gerechtsgebouw van Valmiera (Rēzekne tiesu nams)

AIRT

Districtsrechtbank van Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Districtsrechtbank van Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Districtsrechtbank van Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Districtsrechtbank van Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Rechtbank van Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Districtsrechtbank van Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Districtsrechtbank van Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Rechtbank van Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Districtsrechtbank van Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Districtsrechtbank van Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Rechtbank van Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Districtsrechtbank van Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

MART

Districtsrechtbank van Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Districtsrechtbank van Ogre (Ogres rajona tiesa)

REZT

Rechtbank van Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RPT

Rechtbank van Riga (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Districtsrechtbank van Riga-Stad, Latgale (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Districtsrechtbank van Riga-Stad, Vidzeme (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Districtsrechtbank van Riga-Stad, noord (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Districtsrechtbank van Riga (Rīgas rajona tiesa)

SART

Districtsrechtbank van Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Rechtbank van Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Districtsrechtbank van Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Districtsrechtbank van Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Districtsrechtbank van Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Districtsrechtbank van Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Rechtbank van Ventspils (Ventspils tiesa)

ELT Rechtbank voor economische aangelegenheden (Ekonomisko lietu tiesa)
Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.