De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is de Raad voor de rechtspraak. U kunt de beheerder bereiken op het volgende e-mailadres: kennissystemen@rechtspraak.nl.

Landencode

De landencode van Nederland is: [NL]

Opbouw van de nationale ECLI

ECLI is in Nederland ingevoerd op 28 juni 2013. Een ECLI kan worden toegekend aan:

 • Alle rechterlijke uitspraken die worden gepubliceerd op de website van de rechtspraak.
 • Alle tuchtrechtelijke uitspraken die worden gepubliceerd op de website van de overheid (op de gezamenlijke tuchtrechtelijke webpagina).
 • Alle rechterlijke uitspraken die niet worden gepubliceerd op de onder a) en b) genoemde websites, maar wel worden gepubliceerd in tijdschriften of databanken, zowel commercieel als 'open access'. Redacties van tijdschriften of beheerders van databanken die hun uitspraken willen registreren, kunnen zich aanmelden op bovenvermeld e-mailadres.
 • Alle rechterlijke uitspraken die zijn opgenomen in een interne databank van de rechtspraak.

Ongeacht of een uitspraak is gepubliceerd op de genoemde twee websites, zijn alle Nederlandse ECLI’s – tezamen met ten minste de naam van de uitsprekende instantie, de uitspraakdatum en het zaaknummer – te vinden op rechtspraak.nl.

Indien bekend, worden ook de publicatienummers van de uitspraak in tijdschriften of databanken getoond. Nederlandse ECLI’s zijn als volgt opgebouwd:

 • ‘ECLI’;
 • De landcode ‘NL’;
 • De gerechtscode, zie hiervoor de informatie onder het kopje ‘Gerechtscode’;
 • Het jaar van uitspraak;
 • Een volgnummer. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden:
  • Voor 28 juni 2013 kregen vrijwel alle in Nederland gepubliceerde uitspraken een ‘LJN’ (‘Landelijk Jurisprudentie Nummer’). Dit LJN bestond altijd uit twee letters en vier cijfers, bijvoorbeeld: ‘AB1234’. Om redenen van persistentie is dit LJN overgenomen naar het vijfde deel van de ECLI-code.
  • Sinds 28 juni 2013 worden geen LJN’s meer toegekend. Alle uitspraken die na deze datum een ECLI hebben krijgen en krijgen, hebben een oplopend volgnummer (uitsluitend bestaande uit cijfers). Dit kan ook uitspraken betreffen die zijn gedaan vóór 28 juni 2013.

De belangrijkste gerechtscodes

Nederland kent een groot aantal gerechtscodes. De codes van de belangrijkste Nederlandse gerechten staan in de onderstaande tabel.

Hoogste gerechten

HR

Hoge Raad

PHR

Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal)

RVS

Raad van State

CRVB

Centrale Raad van Beroep

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Appelgerechten

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Rechtbanken

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Alle gerechtscodes

Een volledige lijst met alle Nederlandse gerechtscodes, op alfabetische volgorde, is opgenomen op deze webpagina. Bij instanties die niet meer bestaan, staat het volgende vermeld: ‘opgeheven’.

Laatste update: 08/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.