De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Nationale ECLI-coördinator

Adres: Rua Duque de Palmela nr. 23, 1250-097 Lissabon – Portugal

Telefoon: +351 213 220 020
Fax: +351 213 474 09 918

E-mail: csm@csm.org.pt
Website: https://www.csm.org.pt/

Landcode

De landcode voor Portugal is: [PT].

Structuur van de nationale ECLI

De invoering door Portugal van de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) werd in november 2018 voltooid, als onderdeel van een project dat door de Europese Unie werd medegefinancierd via het programma Justitie 2014-2020 van het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (DG JUST). Dit was een gezamenlijk initiatief van de Hoge Raad voor de rechtspraak (Conselho Superior da Magistratura) en het Justitieel Instituut voor financieel beheer en infrastructuur (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

De ECLI wordt momenteel toegepast op beslissingen van hogere rechtbanken:

 • het Hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça)
 • het Hof van Beroep van Coimbra (Tribunal da Relação de Coimbra)
 • het Hof van Beroep van Évora (Tribunal da Relação de Évora)
 • het Hof van Beroep van Guimarães (Tribunal da Relação de Guimarães)
 • het Hof van Beroep van Lissabon (Tribunal da Relação de Lisboa)
 • het Hof van Beroep van Porto (Tribunal da Relação do Porto)

De website https://jurisprudencia.csm.org.pt/ biedt toegang tot een nieuwe zoekmachine voor nationale jurisprudentie met behulp van de ECLI.

De ECLI in Portugal bestaat uit de volgende onderdelen:

 • ECLI”;
 • de landcode: “PT”;
 • de rechtbankcode: “STJ”, “TRL”, “TRP”, “TRC”, “TRE” of “TRG” (de ECLI is momenteel beschikbaar voor het identificeren van arresten van het Hooggerechtshof en van de hoven van beroep van Lissabon, Porto, Coimbra, Évora en Guimarães);
 • het jaar van de uitspraak;
 • een volgnummer, dat in het geval van Portugal is gebaseerd op het zaaknummer (plus soms twee identificatietekens die worden gebruikt voor de verdeling van zaken in de hogere rechtbanken).

Elk onderdeel wordt gescheiden door een dubbele punt.

Voorbeeld van een Portugese ECLI:

De identificatiecode ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 verwijst naar een arrest dat in Portugal (PT) is gegeven, door het Hof van Beroep van Coimbra (TRC), in 2017, in zaak nr. 198/15.3GCACB.

Laatste update: 18/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.