De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Nationale ECLI-coördinator

Het Ministerie van Justitie (Ministerul Justiției) is de nationale ECLI-coördinator – dti@just.ro

Landencode

De landencode van Roemenië is: [RO]

Opbouw van een nationale ECLI

ECLI is eind 2015 bij de Roemeense gerechten ingevoerd.

Een ECLI wordt via een elektronisch systeem voor het beheer van rechtszaken (Ecris) automatisch toegekend aan beslissingen die sinds 2007 zijn gegeven door de rechterlijke instanties (hoge hof van cassatie en justitie, hoven van beroep, arrondissementsrechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg). Voor rechterlijke beslissingen die na 15 september 2015 zijn gegeven, staat de ECLI ook op de papieren versie van de documenten vermeld.

Momenteel bestaat er geen onlinedatabank met nationale jurisprudentie die is verbonden met de op het e-justitieportaal aangeboden ECLI-zoekmachine. Er is echter wel een databank in ontwikkeling – ROLII – waarin op basis van het Ecris-systeem alle rechterlijke beslissingen worden opgenomen die de Roemeense rechtbanken sinds 2010 hebben gegeven.

In Roemenië bestaat de ECLI-code uit de volgende elementen:

  • het woord “ECLI”;
  • de landencode “RO”;
  • de code van de rechterlijke instantie – de lijst van de codes van de rechterlijke instanties vindt u hier  PDF (256 Kb) RO;
  • het jaar van de rechterlijke beslissing;
  • een volgnummer bestaande uit het interne nummer in het overeenkomstige elektronische register in het Ecris-systeem (specifiek voor de rechterlijke instantie) en het nummer van de rechterlijke beslissing, zoals toegekend in het register van rechterlijke beslissingen van de instantie (specifiek voor het register).

Een voorbeeld:

de ECLI-code die is toegekend aan een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van sector 4 van Boekarest (Judecătoria Sectorului 4 București), kan als volgt worden weergegeven: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053; daarbij verwijst “JDS4B” naar de code van de rechterlijke instantie, “2017” naar het jaar waarin de beslissing is gegeven, “001” naar het interne nummer in het overeenkomstige elektronische register in het Ecris-systeem, en “004053” naar het nummer van de rechterlijke beslissing.

Laatste update: 07/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.