De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is de Afdeling informatica en projectbeheer van het ministerie van Justitie – e-mail: ecli@justice.sk

Landencode

De landencode van de Slowaakse Republiek is [SK]

Opbouw van de nationale ECLI

Een ECLI wordt gegenereerd op het moment dat een uitspraak wordt gegeven. Alleen uitspraken van na 25 juli 2011 krijgen een ECLI. Vóór 25 juli 2011 gedane uitspraken waartegen na 25 juli 2011 beroep is ingesteld, krijgen echter ook een ECLI, evenals alle andere uitspraken in het desbetreffende zaakdossier.

Voorbeeld van een ECLI voor de Slowaakse Republiek:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = gerechtscode

2011 = jaar

0123456789 = IČS (zaaknummer)

123 = reeksnummer van de uitspraak in de zaak

Laatste update: 27/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.