De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), het gerechtelijk documentatiecentrum, een technisch orgaan van de Algemene Raad voor de Rechterlijke macht: cendoj.ecli@cgpj.es.

Landencode

De landencode van Spanje is [ES]

Opbouw van de nationale ECLI

De ECLI werd in november 2012 in Spanje ingevoerd.

Dit was mogelijk omdat Spanje bij de start van het ECLI-project op 27 oktober 2011 al beschikte over een nationale identificatiecode voor de rechtspraak van alle Spaanse rechters, van de rechtbanken van eerste aanleg tot het Hooggerechtshof: de ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia).

Via de website https://www.poderjudicial.es hebben alle burgers vrij toegang tot in totaal 5 600 000 uitspraken, van alle Spaanse gerechten, een aantal dat elk jaar groter wordt. Rechters, aanklagers en griffiers hebben daarnaast in een omgeving met beperkte toegangsvoorwaarden via extra functies en hyperlinks toegang tot de rechtspraak van het Constitutioneel Hof (Tribunal Constitucional) en het Europees Hof van Justitie, alsook tot nationale en internationale wetgeving en jurisprudentie: https://www.poderjudicial.es.

We handhaven voorlopig de door het Cendoj gebruikte identificatiecode, de ROJ, als de nationale identificatiecode, omdat het Cendoj het officiële orgaan voor de publicatie van Spaanse jurisprudentie is, en gebruiken de ECLI op Europees niveau. Per 2014 zijn via het Europees e-justitieportaal 2 500 000 beslissingen toegankelijk gemaakt van het Hooggerechtshof (Tribunal Supremo), het nationaal gerechtshof (Audiencia Nacional), de gerechtshoven van de autonome regio’s (Tribunales Superiores de Justicia) en de provinciale gerechtshoven (Audiencias Provinciales), alsook een selectie van uitspraken van de rechtbanken van eerste aanleg (Primera Instancia) die juridisch interessant of maatschappelijk relevant zijn. Dit aantal neemt elke dag toe, naarmate meer beslissingen worden geüpload. Het ECLI-systeem is in Spanje succesvol geïntegreerd. Momenteel nemen we als partner deel aan het BO-ECLI-project.

Een ECLI bestaat in Spanje uit de volgende velden:

  • ‘ECLI’.
  • De landencode: ‘ES’.
  • De gerechtscode: een acroniem waarmee het gerecht wordt aangeduid dat de uitspraak heeft gedaan. Zie de paragraaf ‘ECLI-gerechtscodes’.
  • Het jaar waarin de uitspraak is gedaan.
  • Een reeksnummer, wat in het geval van Spanje het volgnummer van de nationale identificatiecode ROJ is. Dit betekent dat zodra aan een uitspraak een ROJ is toegewezen, ook automatisch de overeenkomstige ECLI kan worden toegewezen.
  • In het geval van beschikkingen (Autos) wordt na het volgnummer de letter ‘A’ toegevoegd.

VOORBEELDEN

Bij onderstaande voorbeelden is de ROJ de nationale identificatiecode.

1) *Arrest van de strafkamer van de Audiencia Nacional van 30 mei 2014, waaraan de volgende ROJ is toegewezen: SAN 2389/2014.

De overeenkomstige ECLI is:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Arrest van de kamer van beroep van het Tribunal Superior de Justicia van de autonome regio Castilië en León, gevestigd in Burgos, van 15 april 2011, waaraan de volgende ROJ is toegewezen: STSJ CL 782/2011

De overeenkomstige ECLI is:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

Beschikking van de strafkamer van de Audiencia Nacional van 29 oktober 2015, waaraan de volgende ROJ is toegewezen: ANN 199/2015

De overeenkomstige ECLI is:

ECLI:ES:AN:2015:199A

ECLI-gerechtscodes:

De gerechtscode voor de ECLI wordt in Spanje weergegeven door middel van het acroniem van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan en komt overeen met het gerechtsacroniem dat in de ROJ wordt gebruikt.

ACRONIEM

NAAM

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Hooggerechtshof

AN

Nationaal gerechtshof

TSJAND

Gerechtshof van de autonome regio Andalusië

TSJAR

Gerechtshof van de autonome regio Aragón

TSJAS

Gerechtshof van de autonome regio Asturië

TSJBAL

Gerechtshof van de autonome regio Balearen

TSJICAN

Gerechtshof van de autonome regio Canarische Eilanden

TSJCANT

Gerechtshof van de autonome regio Cantabrië

TSJCL

Gerechtshof van de autonome regio Castilië en León

TSJ CLM

Gerechtshof van de autonome regio Castilië-La Mancha

TSJCAT

Gerechtshof van de autonome regio Catalonië

TSJCV

Gerechtshof van de autonome regio Valencia

TSJEXT

Gerechtshof van de autonome regio Extremadura

TSJGAL

Gerechtshof van de autonome regio Galicië

TSJLR

Gerechtshof van de autonome regio La Rioja

TSJMAD

Gerechtshof van de autonome regio Madrid

TSJMU

Gerechtshof van de autonome regio Murcia

TSJNAV

Gerechtshof van de autonome regio Navarra

TSJPV

Gerechtshof van de autonome regio Baskenland

TSJCE

Gerechtshof van de autonome regio Ceuta

TSJML

Gerechtshof van de autonome regio Melilla

APVI

Provinciaal gerechtshof te Álava

APAB

Provinciaal gerechtshof te Albacete

APA

Provinciaal gerechtshof te Alicante

APAL

Provinciaal gerechtshof te Almería

APAV

Provinciaal gerechtshof te Ávila

APBA

Provinciaal gerechtshof te Badajoz

APIB

Provinciaal gerechtshof op de Balearen

APB

Provinciaal gerechtshof te Barcelona

APBU

Provinciaal gerechtshof te Burgos

APCC

Provinciaal gerechtshof te Cáceres

APCA

Provinciaal gerechtshof te Cádiz

APCS

Provinciaal gerechtshof te Castellón

APCR

Provinciaal gerechtshof te Ciudad Real

APCO

Provinciaal gerechtshof te Córdoba

APC

Provinciaal gerechtshof te Coruña

APCU

Provinciaal gerechtshof te Cuenca

APGI

Provinciaal gerechtshof te Girona

APGR

Provinciaal gerechtshof te Granada

APGU

Provinciaal gerechtshof te Guadalajara

APSS

Provinciaal gerechtshof te Guipúzcoa

APH

Provinciaal gerechtshof te Huelva

APHU

Provinciaal gerechtshof te Huesca

APJ

Provinciaal gerechtshof te Jaén

APLE

Provinciaal gerechtshof te León

APL

Provinciaal gerechtshof te Lleida

APLO

Provinciaal gerechtshof te La Rioja

APLU

Provinciaal gerechtshof te Lugo

APM

Provinciaal gerechtshof te Madrid

APMA

Provinciaal gerechtshof te Málaga

APMU

Provinciaal gerechtshof te Murcia

APNA

Provinciaal gerechtshof te Navarra

APOU

Provinciaal gerechtshof te Ourense

APO

Provinciaal gerechtshof te Asturië

APP

Provinciaal gerechtshof te Palencia

APGC

Provinciaal gerechtshof te Las Palmas

APPO

Provinciaal gerechtshof te Pontevedra

APSA

Provinciaal gerechtshof te Salamanca

APTF

Provincial Court te Santa Cruz de Tenerife

APS

Provinciaal gerechtshof te Cantabrië

APSG

Provinciaal gerechtshof te Segovia

APSE

Provinciaal gerechtshof te Sevilla

APSO

Provinciaal gerechtshof te Soria

APT

Provinciaal gerechtshof te Tarragona

APTE

Provinciaal gerechtshof te Teruel

APTO

Provinciaal gerechtshof te Toledo

APV

Provinciaal gerechtshof te Valencia

APVA

Provinciaal gerechtshof te Valladolid

APBI

Provinciaal gerechtshof te Vizcaya

APZA

Provinciaal gerechtshof te Zamora

APZ

Provinciaal gerechtshof te Zaragoza

APCE

Provinciaal gerechtshof te Ceuta

APML

Provinciaal gerechtshof te Melilla

JPII

Rechtbank van eerste aanleg en instructie

JPI

Rechtbank van eerste aanleg

JI

Rechtbank van instructie

JSO

Rechtbank sociale zaken

JCA

Administratieve rechtbank

JM

Handelsrechtbank

JVM

Rechtbank voor de behandeling van geweldsmisdrijven tegen vrouwen

JP

Strafrechtbank

JVP

Rechtbank van toezicht op het gevangeniswezen

JME

Jeugdrechtbank

JF

Familierechtbank

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.