Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Austria

Autor treści:
Austria

Krajowy koordynator ds. ECLI

Urząd Kanclerza Federalnego (Bundeskanzleramt)

Departament I/13 odpowiedzialny za zarządzanie programem i projektami administracji elektronicznej (e-Government - Programm- und Projektmanagement, Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wiedeń

Helmut Weichsel

Telefon: (+43 1) 53115/204211

Nr faksu: (+43 1) 53109/204211

E-mail: helmut.weichsel@bka.gv.at

Kod państwa

Na potrzeby ECLI kodem państwa dla Austrii jest: [AT]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Sygnaturę ECLI nadaje się na potrzeby publikacji w internecie orzeczeń wymienionych poniżej sądów i organów.

  • Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof)
  • Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof) i inne sądy
  • Federalny Sąd Administracyjny (Landesverwaltungsgericht)
  • Federalny Sąd Skarbowy (Bundesfinanzgericht)
  • Regionalne sądy administracyjne (Landesverwaltungsgerichte)
  • Urząd ds. Ochrony Danych (Datenschutzbehörde)
Ostatnia aktualizacja: 16/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.