Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Belgia

Autor treści:
Belgia

Krajowy koordynator ds. ECLI

Koordynatorem krajowym w Belgii jest wydział centralny federalnej służby publicznej wymiaru sprawiedliwości (Service public fédéral Justice – SPF Justice; info@just.fgov.be).

Kod państwa

Kod państwa ECLI dla Belgii: [BE]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Indeksację ECLI uruchomiono w październiku 2017 r.
Orzecznictwo:

  • Sądu Kasacyjnego (Cour de cassation),
  • sądów apelacyjnych (cours d’appel),
  • sądów pracy drugiej instancji (cours du travail),
  • sądów pierwszej instancji (tribunaux de première instance),
  • sądów gospodarczych (tribunaux de commerce),
  • sądów pracy (tribunaux du travail)

zarejestrowane w publicznej bazie belgijskiego orzecznictwa JUPORTAL jest również dostępne za pośrednictwem wyszukiwarki ECLI.

Numer ECLI składa się z następujących elementów: ECLI:BE:[kod sądu]:[rok orzeczenia]:[liczba porządkowa]

Liczba porządkowa składa się z następujących części przedzielonych kropką:

  • kod rodzaju orzeczenia:

ARR – wyrok,
CONC – konkluzje prokuratury,
DEC – postanowienie sądu,
ORD – nakaz,
AVIS – opinia,

  • numer seryjny

Do połowy listopada 2019 r. numer seryjny składał się z daty orzeczenia w formacie RRRRMMDD (rok-miesiąc-dzień), po którym następowała kropka i numer porządkowy.

Od połowy listopada 2019 r. sygnatura wyroków i konkluzji Sądu Kasacyjnego zawiera również informacje o izbie rozpatrującej sprawę. Numerem seryjnym jest RRRRMMDD (rok-miesiąc-dzień), po którym następuje kropka, kod izby, kolejna kropka i numer porządkowy.

Pełna sygnatura ECLI konkluzji sędziów sprawujących funkcję prokuratury (Parquet) w Sądzie Kasacyjnym w sprawie, w której wyrok wydano w dniu 6 maja 2010 r., wygląda następująco: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Przykładowa pełna sygnatura ECLI wyroku Sądu Kasacyjnego z dnia 30 października 2020 r. wygląda następująco: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

W przypadku wyszukiwania orzeczenia o znanej sygnaturze ECLI do strony zawierającej szczegółowe informacje dotyczące orzeczenia można przejść bezpośrednio pod następującym adresem url: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

Strony zawierające szczegółowe informacje na temat spraw, których sygnatury ECLI podano wyżej jako przykład, można zatem znaleźć pod następującymi adresami:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Kod sądu

W Belgii istnieje wiele kodów sądów. Wykaz kodów belgijskich sądów można znaleźć w załączonej tabeli  PDF (276 Kb) fr .

Belgijski system sądownictwa zreformowano w dniu 1 kwietnia 2014 r. W załączonej tabeli znajdują się zarówno nazwy sądów przed reformą z dnia 1 kwietnia 2014 r., jak i po reformie.

Ostatnia aktualizacja: 26/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.