Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest:

Najwyższa Rada Sądownictwa (Висш Съдебен Съвет – ВСС)
Ul. Ekzarh Yosif 12,
Sofia 1000,
Bułgaria

Strona internetowa: http://www.vss.justice.bgvss@vss.justice.bg

Kod państwa

Kod Bułgarii: BG

Tworzenie krajowego ECLI

ECLI generuje się dla każdego orzeczenia sądu, które publikuje się za pośrednictwem scentralizowanego interfejsu internetowego zawierającego orzecznictwo (https://legalacts.justice.bg/). Portal prowadzi bułgarski koordynator ds. ECLI, tj. Najwyższa Rada Sądownictwa. Elementy składowe ECLI określono w rozdziale 7 rozporządzenia nr 4 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie prowadzenia rejestru akt spraw sądowych, gromadzenia akt spraw sądowych w tym rejestrze oraz dostępu do tego rejestru.

ECLI składa się z następujących elementów:

skrótowca „ECLI”

kodu państwa „BG”

kodu sądu, składającego się z dwóch części:

 • rodzaju sądu (2 wielkie litery):
  • „CC” oznacza Trybunał Konstytucyjny
  • „SC” oznacza Najwyższy Sąd Kasacyjny
  • „SA” oznacza Najwyższy Sąd Administracyjny
  • „PA” oznacza Szczególny Apelacyjny Sąd Karny
  • „PC” oznacza Szczególny Sąd Karny
  • „MA” oznacza Wojskowy Sąd Apelacyjny
  • „MC” oznacza sąd wojskowy
  • „AP” oznacza sąd apelacyjny
  • „AD” oznacza sąd administracyjny
  • „DC” oznacza sąd okręgowy
  • „RC” oznacza sąd rejonowy
 • numerycznego kodu sądu (3 cyfry):
  • „000” to numer Trybunału Konstytucyjnego
  • „001” to numer Najwyższego Sądu Kasacyjnego
  • „002” to numer Najwyższego Sądu Administracyjnego
  • kody pozostałych sądów znajdują się w załączniku nr 9 do regulaminu urzędowania sądów[1]
 • Przykłady:
  • „CC000” to kod Trybunału Konstytucyjnego
  • „SC001” to kod Najwyższego Sądu Kasacyjnego
  • „SA002” to kod Najwyższego Sądu Administracyjnego
  • „AP500” to kod Sądu Apelacyjnego w Płowdiwie
  • „DC530” to kod Sądu Okręgowego w Płowdiwie
  • „RC533” to kod Sądu Rejonowego w Płowdiwie
 • Tabela 1 zawiera wykaz kodów wszystkich sądów, które to kody wykorzystuje się jako trzeci element ECLI.

roku wydania orzeczenia sądu w formacie „RRRR”

sygnatury orzeczenia sądu składającej się z czterech elementów podrzędnych, z których ostatni oddziela się od trzech pierwszych kropką:

 • 4 cyfr oznaczających rok rozpoznania sprawy
 • 2 cyfr oznaczających kod rodzaju sprawy. Kody te wymieniono w art. 80 ust. 2 regulaminu urzędowania sądów – zob. tabela 2 poniżej
 • 5-cyfrowej sygnatury sprawy dla danego roku
 • 3-cyfrowej sygnatury orzeczenia sądu w danej sprawie

Przykład sygnatury ECLI orzeczenia wydanego przez sąd bułgarski

ECLI:BG:DC530:2017:20160100630.001

BG = Bułgaria

DC530 = Sąd Okręgowy w Płowdiwie

2017 = rok wydania orzeczenia przez sąd

20160100630.001 = pierwsze orzeczenie wydane przez Sąd Okręgowy w Płowdiwie w sprawie cywilnej w pierwszej instancji, o sygnaturze 630, wydane w 2016 r.

Powiązane strony

https://legalacts.justice.bg/ – scentralizowany interfejs internetowy służący do publikacji orzecznictwa

http://www.vks.bg/ – strona internetowa Najwyższego Sądu Kasacyjnego

http://www.sac.government.bg – strona internetowa Najwyższego Sądu Administracyjnego

______________________________

1 Kodów sądów „000”, „001” ani „002” nie wymieniono w załączniku nr 9 do regulaminu urzędowania sądów, ponieważ regulamin ten nie dotyczy urzędowania Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższego Sądu Kasacyjnego ani Najwyższego Sądu Administracyjnego.

Tabela 1 – Kody sądów

Kod

Sąd

CC000

Trybunał Konstytucyjny

SC001

Najwyższy Sąd Kasacyjny

SA002

Najwyższy Sąd Administracyjny

AP100

Sąd Apelacyjny w Sofii

PA101

Szczególny Apelacyjny Sąd Karny

PC105

Szczególny Sąd Karny

DC110

Sąd Miejski w Sofii

RC111

Sąd Rejonowy w Sofii

DC120

Sąd Okręgowy w Błagojewgradzie

RC121

Sąd Rejonowy w Błagojewgradzie

RC122

Sąd Rejonowy w Goce Dełczewie

RC123

Sąd Rejonowy w Petriczu

RC124

Sąd Rejonowy w Razłogu

RC125

Sąd Rejonowy w Sandanskim

DC130

Sąd Okręgowy w Widyniu

RC131

Sąd Rejonowy w Bełogradcziku

RC132

Sąd Rejonowy w Widyniu

RC133

Sąd Rejonowy w Kule

DC140

Sąd Okręgowy we Wracy

RC141

Sąd Rejonowy w Bjałej Słatinie

RC142

Sąd Rejonowy we Wracy

RC143

Sąd Rejonowy w Kneży

RC144

Sąd Rejonowy w Kozłoduju

RC145

Sąd Rejonowy w Mezdrze

RC146

Sąd Rejonowy w Orjachowie

DC150

Sąd Okręgowy w Kiustendile

RC151

Sąd Rejonowy w Dupnicy

RC152

Sąd Rejonowy w Kiustendile

DC160

Sąd Okręgowy w Montanie

RC161

Sąd Rejonowy w Berkowicy

RC162

Sąd Rejonowy w Łomie

RC163

Sąd Rejonowy w Montanie

DC170

Sąd Okręgowy w Perniku

RC171

Sąd Rejonowy w Brezniku

RC172

Sąd Rejonowy w Perniku

RC173

Sąd Rejonowy w Radomirze

RC174

Sąd Rejonowy w Trynie

DC180

Sąd Okręgowy w Sofii

RC181

Sąd Rejonowy w Botewgradzie

RC182

Sąd Rejonowy w Elinie Pelinie

RC183

Sąd Rejonowy w Etropole

RC184

Sąd Rejonowy w Ichtimanie

RC185

Sąd Rejonowy w Kostinbrodzie

RC186

Sąd Rejonowy w Pirdopie

RC187

Sąd Rejonowy w Samokowie

RC188

Sąd Rejonowy w Swoge

RC189

Sąd Rejonowy w Sliwnicy

AP200

Sąd Apelacyjny w Burgasie

DC210

Sąd Okręgowy w Burgasie

RC211

Sąd Rejonowy w Ajtosie

RC212

Sąd Rejonowy w Burgasie

RC213

Sąd Rejonowy w Karnobacie

RC214

Sąd Rejonowy w Małku Tyrnowie

RC215

Sąd Rejonowy w Nesebyrze

RC216

Sąd Rejonowy w Pomorie

RC217

Sąd Rejonowy w Sredecu

RC218

Sąd Rejonowy w Carewie

DC220

Sąd Okręgowy w Sliwenie

RC221

Sąd Rejonowy w Kotele

RC222

Sąd Rejonowy w Nowej Zagorze

RC223

Sąd Rejonowy w Sliwenie

DC230

Sąd Okręgowy w Jambole

RC231

Sąd Rejonowy w Ełchowie

RC232

Sąd Rejonowy w Topołowgradzie

RC233

Sąd Rejonowy w Jambole

AP300

Sąd Apelacyjny w Warnie

DC310

Sąd Okręgowy w Warnie

RC311

Sąd Rejonowy w Warnie

RC312

Sąd Rejonowy w Dewnji

RC313

Sąd Rejonowy w Prowadiji

DC320

Sąd Okręgowy w Dobriczu

RC321

Sąd Rejonowy w Bałcziku

RC322

Sąd Rejonowy w Generale Toszewie

RC323

Sąd Rejonowy w Dobriczu

RC324

Sąd Rejonowy w Kawarnie

RC325

Sąd Rejonowy w Terwelu

DC330

Sąd Okręgowy w Razgradzie

RC331

Sąd Rejonowy w Isperichu

RC332

Sąd Rejonowy w Kubracie

RC333

Sąd Rejonowy w Razgradzie

DC340

Sąd Okręgowy w Silistrze

RC341

Sąd Rejonowy w Dułowie

RC342

Sąd Rejonowy w Silistrze

RC343

Sąd Rejonowy w Tutrakanie

DC350

Sąd Okręgowy w Tyrgowiszte

RC351

Sąd Rejonowy w Omurtagu

RC352

Sąd Rejonowy w Popowie

RC353

Sąd Rejonowy w Tyrgowiszte

DC360

Sąd Okręgowy w Szumenie

RC361

Sąd Rejonowy w Welikim Presławiu

RC362

Sąd Rejonowy w Nowim Pazarze

RC363

Sąd Rejonowy w Szumenie

AP400

Sąd Apelacyjny w Wielkim Tyrnowie

DC410

Sąd Okręgowy w Wielkim Tyrnowie

RC411

Sąd Rejonowy w Wielkim Tyrnowie

RC412

Sąd Rejonowy w Gornej Orjachowicy

RC413

Sąd Rejonowy w Elenie

RC414

Sąd Rejonowy w Pawlikeni

RC415

Sąd Rejonowy w Swisztowie

DC420

Sąd Okręgowy w Gabrowie

RC421

Sąd Rejonowy w Gabrowie

RC422

Sąd Rejonowy w Drjanowie

RC423

Sąd Rejonowy w Sewliewie

RC424

Sąd Rejonowy w Trjawnie

DC430

Sąd Okręgowy w Łoweczu

RC431

Sąd Rejonowy w Łoweczu

RC432

Sąd Rejonowy w Łukowicie

RC433

Sąd Rejonowy w Tetewenie

RC434

Sąd Rejonowy w Trojanie

DC440

Sąd Okręgowy w Plewenie

RC441

Sąd Rejonowy w Lewskim

RC442

Sąd Rejonowy w Nikopolu

RC443

Sąd Rejonowy w Plewenie

RC444

Sąd Rejonowy w Czerwenym brjagu

DC450

Sąd Okręgowy w Ruse

RC451

Sąd Rejonowy w Bjałej

RC452

Sąd Rejonowy w Ruse

AP500

Sąd Apelacyjny w Płowdiwie

DC510

Sąd Okręgowy w Kyrdżali

RC511

Sąd Rejonowy w Ardino

RC513

Sąd Rejonowy w Krumowgradzie

RC514

Sąd Rejonowy w Kyrdżali

RC515

Sąd Rejonowy w Momcziłgradzie

DC520

Sąd Okręgowy w Pazardżiku

RC521

Sąd Rejonowy w Welingradzie

RC522

Sąd Rejonowy w Pazardżiku

RC523

Sąd Rejonowy w Panagiuriszte

RC524

Sąd Rejonowy w Peszterze

DC530

Sąd Okręgowy w Płowdiwie

RC531

Sąd Rejonowy w Asenowgradzie

RC532

Sąd Rejonowy w Karłowie

RC533

Sąd Rejonowy w Płowdiwie

RC534

Sąd Rejonowy w Pyrwomaju

DC540

Sąd Okręgowy w Smolanie

RC541

Sąd Rejonowy w Dewinie

RC542

Sąd Rejonowy w Złatogradzie

RC543

Sąd Rejonowy w Madanie

RC544

Sąd Rejonowy w Smolanie

RC545

Sąd Rejonowy w Czepełare

DC550

Sąd Okręgowy w Starej Zagorze

RC551

Sąd Rejonowy w Kazanłyku

RC552

Sąd Rejonowy w Radnewie

RC553

Sąd Rejonowy w Starej Zagorze

RC554

Sąd Rejonowy w Czirpanie

RC555

Sąd Rejonowy w Gyłybowie

DC560

Sąd Okręgowy w Chaskowie

RC561

Sąd Rejonowy w Dimitrowgradzie

RC562

Sąd Rejonowy w Swilengradzie

RC563

Sąd Rejonowy w Charmanli

RC564

Sąd Rejonowy w Chaskowie

RC565

Sąd Rejonowy w Iwajłowgradzie

MA600

Wojskowy Sąd Apelacyjny

MC610

Sąd Wojskowy w Sofii

MC620

Sąd Wojskowy w Płowdiwie

MC630

Sąd Wojskowy w Warnie (zamknięty)*

MC640

Sąd Wojskowy w Plewenie (zamknięty)*

MC650

Sąd Wojskowy w Sliwenie

AD701

Miejski Sąd Administracyjny w Sofii

AD702

Okręgowy Sąd Administracyjny w Sofii

AD703

Sąd Administracyjny w Błagojewgradzie

AD704

Sąd Administracyjny w Burgasie

AD705

Sąd Administracyjny w Warnie

AD706

Sąd Administracyjny w Wielkim Tyrnowie

AD707

Sąd Administracyjny w Widyniu

AD708

Sąd Administracyjny we Wracy

AD709

Sąd Administracyjny w Gabrowie

AD710

Sąd Administracyjny w Dobriczu

AD711

Sąd Administracyjny w Kiustendile

AD712

Sąd Administracyjny w Kyrdżali

AD713

Sąd Administracyjny w Łoweczu

AD714

Sąd Administracyjny w Montanie

AD715

Sąd Administracyjny w Pazardżiku

AD716

Sąd Administracyjny w Perniku

AD717

Sąd Administracyjny w Plewenie

AD718

Sąd Administracyjny w Płowdiwie

AD719

Sąd Administracyjny w Razgradzie

AD720

Sąd Administracyjny w Ruse

AD721

Sąd Administracyjny w Silistrze

AD722

Sąd Administracyjny w Sliwenie

AD723

Sąd Administracyjny w Smolanie

AD724

Sąd Administracyjny w Starej Zagorze

AD725

Sąd Administracyjny w Tyrgowiszte

AD726

Sąd Administracyjny w Chaskowie

AD727

Sąd Administracyjny w Szumenie

AD728

Sąd Administracyjny w Jambole

______________________________

* Sądy Wojskowe w Warnie i Plewenie zamknięto na początku 2014 r. Tych kodów sądów używa się jednak w ECLI opublikowanych dotychczas orzeczeń sądowych.

Tabela 2 – Kody rodzajów spraw

Kod

Rodzaj sprawy

01

Sprawa cywilna w pierwszej instancji

02

Sprawa karna w pierwszej instancji

03

Sporządzenie aktu notarialnego

04

Postępowanie egzekucyjne

05

Sprawa cywilna w drugiej instancji

06

Sprawa karna w drugiej instancji

07

Sprawa administracyjna

08

Sprawa dotycząca przedsiębiorstw

09

Sprawa gospodarcza

10

Sprawa gospodarcza w drugiej instancji

11

Sprawa dotycząca przedsiębiorstw w drugiej instancji

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.