Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

18 stycznia 2017 r. Republika Chorwacji zaczęła stosować europejską sygnaturę orzecznictwa (ECLI) w odniesieniu do orzeczeń publikowanych w bazie orzecznictwa, którą prowadzi Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske) i do której można było wcześniej uzyskać dostęp tylko na stronie internetowej tego sądu. Fakt, że wszystkie publicznie dostępne orzeczenia sądowe mają nadawany numer ECLI oznacza, że każdy może je wyszukać za pomocą wyszukiwarki w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” (ESE EEJP). Ułatwia to obywatelom państw członkowskich UE, w tym przedstawicielom zawodów prawniczych, przeszukiwanie bazy orzecznictwa chorwackich sądów, a obywatelom Chorwacji, w tym przedstawicielom zawodów prawniczych z tego kraju – przeglądanie orzeczeń sądów innych państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 26/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.