Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Czechy

Autor treści:
Czechy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Krajowy koordynator ds. ECLI

Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, kod pocztowy: 657 37

Republika Czeska

Tel.: +420 541 593 111

Faks: +420 541 213 493

Skrzynka danych: kccaa9t

E-mail: podatelna@nsoud.cz (w temacie proszę napisać ‘ECLI’)

Adres internetowy: https://nsoud.cz

Osoby do kontaktu:

Petra Polišenská, Radka Feberová

Generowanie krajowego ECLI (składnia ECLI)

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) została wprowadzona w Republice Czeskiej w kwietniu 2012 r. na potrzeby oznaczania orzeczeń Sądu Najwyższego (Nejvyšší soud), a od marca 2014 r. jest również wykorzystywana do oznaczania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (Ústavní soud). Sygnatura ECLI jest obecnie wdrażana na poziomie sądów wyższych (vrchní soudy) i regionalnych (krajské soudy). Orzeczenia sądów oznaczone sygnaturą ECLI można również wyszukać za pomocą tej sygnatury na stronach internetowych sądów (orzeczenia Sądu Najwyższego i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego).

Kod państwa

[CZ]: Kod państwa dla Republiki Czeskiej.

Kody sądów

[NS]: Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy).

[US]: Ústavní soud (Trybunał Konstytucyjny).

Przykładowe ECLI dla orzeczeń wydanych przez czeskie sądy

ECLI:CZ:NS:2012:[numer sprawy].1

[CZ] kod państwa (CZ w przypadku Republiki Czeskiej);

[NS] to kod sądu, który wydał orzeczenie (kod NS oznacza Sąd Najwyższy);

[2012] wskazuje rok, w którym wydano orzeczenie;

[numer sprawy] nie zawiera spacji ani ukośników prawych; znaki te zastępuje się kropką;

numer [1] to numer porządkowy orzeczenia wydanego pod tym samym numerem sprawy. Dodanie numeru porządkowego gwarantuje, że ta sama sygnatura ECLI nie będzie wykorzystana do oznaczenia więcej niż jednego orzeczenia wydanego przez dany sądu w tym samym roku.

Powiązane strony

https://nsoud.cz

http://nalus.usoud.cz

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.