Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Dania

Autor treści:
Dania

Krajowy koordynator ds. ECLI

Administracja sądów (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel.: 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Kod państwa

Kodem państwa Danii jest: [DK]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Informacja zostanie przekazana w terminie późniejszym.

Ostatnia aktualizacja: 24/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.