Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Estonia

Autor treści:
Estonia

Od 2018 r. możliwe jest wyszukiwanie estońskiego prawomocnego i opublikowanego orzecznictwa przy użyciu europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI). Wyszukiwanie estońskiego orzecznictwa za pomocą tej sygnatury jest prostsze i szybsze. Przyjęcie ECLI służy też wdrożeniu polityki otwartych danych. Numery ECLI dodano również do metadanych orzecznictwa, które są widoczne na stronie z wynikami wyszukiwania.

Dodawano je do wszystkich orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów rejonowych i okręgowych od drugiej połowy 2016 r.

Publikowanym orzeczeniom nadawano numer ECLI od drugiej połowy 2016 r. Numer ten składa się z pięciu części oddzielonych dwukropkami (na przykład ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84).

ECLI – europejska sygnatura orzecznictwa; EE – kod identyfikacyjny państwa; RK – kod identyfikacyjny sądu; 2016 – rok publikacji; 1.16.2798.84 – (np. 1-16-2798/84) w sygnaturze sprawy symbole „-” i „/” zastępuje się kropkami, a na końcu dodaje się kontrolny numer porządkowy „84”.

Numeru ECLI można również używać jako adresu URL, wyszukując orzeczenia w następujący sposób (kohtulahendid oznacza „orzecznictwo”):

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – wszystkie orzeczenia z numerem ECLI
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego od 2016 r.
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – konkretne orzeczenie Sądu Najwyższego

Kody identyfikacyjne sądów:

RK – Sąd Najwyższy
TLRK – Sąd Okręgowy w Tallinnie
TRRK – Sąd Okręgowy w Tartu
TLHK – Sąd Administracyjny w Tallinnie
TRHK – Sąd Administracyjny w Tartu
HMK – Sąd Rejonowy w Harju
PMK – Sąd Rejonowy w Pärnu
TMK – Sąd Rejonowy w Tartu
VMK – Sąd Rejonowy w Viru

Ostatnia aktualizacja: 07/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.