Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Unia Europejska

Autor treści:
Unia Europejska

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) jest koordynatorem ds. ECLI dla sądów unijnych.

Kod państwa

Kodem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego należy użyć jako drugiego elementu składowego ECLI, jest: [EU].

Wygenerowanie ECLI

Elementy składowe ECLI do celów identyfikacji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

  • Skrót ECLI:
  • Kod państwa: EU
  • Kody sądów:

C = Trybunał Sprawiedliwości

T = Sąd

F = Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej:

  • Rok wydania decyzji (format RRRR)
  • Liczba porządkowa składająca się z:

numeru porządkowego orzeczenia wydanego przez dany sąd w danym roku

Przykłady:

ECLI:EU:C:1998:27 jest 27. orzeczeniem – opatrzonym ECLI – wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości w 1998 r.

ECLI:EU:T:2012:426 jest 426. orzeczeniem – opatrzonym ECLI – wydanym przez Sąd w 2012 r.

ECLI:EU:F:2010:80 jest 80. orzeczeniem – opatrzonym ECLI – wydanym przez Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej w 2010 r.

Powiązane strony

EUR-Lex

Curia

Ostatnia aktualizacja: 28/09/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.