Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Finlandia

Finlandia wdraża obecnie europejską sygnaturę orzecznictwa (ECLI) we wszystkich bazach danych orzecznictwa Finlex – krajowej prawniczej bazy danych.

Autor treści:
Finlandia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Aki Hietanen, Ministerstwo Sprawiedliwości, Finlandia, e-mail: finlex@om.fi

Kod państwa

Kodem państwa Finlandii jest: [FI]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Finlandia wdraża obecnie ECLI we wszystkich bazach danych orzecznictwa w Finlex, krajowej prawniczej bazie danych. Projekt zapoczątkowano przeprowadzeniem testów dotyczących wykorzystania ECLI w bazach danych orzecznictwa fińskiego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obecnie również bazy danych sądów apelacyjnych, administracyjnych i szczególnych używają ECLI. W 2013 r. metadane w orzeczeniach będą wzbogacone o metadane ECLI. Bazy danych orzecznictwa Finlex już teraz używają metadanych organizacji Dublin Core Metadata Initiative.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) będzie również stosowana w bazie danych Finlex „Orzecznictwo w literaturze prawniczej”. Baza danych obejmuje odesłania do orzecznictwa w fińskiej literaturze prawniczej od 1926 r. Orzecznictwo to zawiera orzeczenia np. fińskiego Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości WE.

Wygenerowanie krajowego ECLI

Sąd Najwyższy: ECLI:FI:KKO:2011:43

Naczelny Sąd Administracyjny: ECLI:FI:KHO:2011:85

             - streszczenia orzeczeń (bez pełnego tekstu) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Sądy apelacyjne:

 • Sąd Apelacyjny w Helsinkach ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Sąd Apelacyjny dla wschodniej Finlandii (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Sąd Apelacyjny – Kouvola:FI:KOUHO:2009:3
 • Sąd Apelacyjny – Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Sąd Apelacyjny – Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Sąd Apelacyjny – Vaasa ECLI:FI:VHO:2011:5 7

Sądy administracyjne:

 • Sąd Administracyjny w Helsinkach ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Sąd Administracyjny – Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Sąd Administracyjny – Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Sąd Administracyjny – Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Sąd Administracyjny – Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Sąd Administracyjny – Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Sąd Administracyjny – Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Sąd Administracyjny – Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Sąd Administracyjny – Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Sąd ds. ubezpieczeń społecznych (Vakuutusoikeus) ECLI:FI:VAKO:2010:757

Sąd pracy (Työtuomioistuin) ECLI:FI:TTO:2011:108

Sąd gospodarczy (Markkinaoikeus) ECLI:FI:MAO:2010:595

Ciekawe strony

Finlex – krajowa prawnicza baza danych

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.